diszoklevel

Díszoklevél átadó ünnepség

2023. szeptember 23-án a Rektori Hivatal Dísztermében került sor a TTIK ezévi Díszoklevél átadó ünnepségére.

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló Szabályzat 40. §-ában foglaltak szerint a Kari Tanács díszoklevelet adományozhat az Egyetem azon volt hallgatójának, aki diplomáját 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas), 70 (rubin) éve szerezte meg, életpályája alapján

közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.


Az idén összesen 87 egykori hallgató juttatta el kérelmét a díszoklevél adományozása érdekében. Közülük 4 fő rubin, 7 fő vas, 27 fő gyémánt és 49 fő arany díszoklevélben részesült, melyet az ünnepség keretében 68 fő vett át személyesen. Az esemény alkalmat adott számukra arra is, hogy újra

találkozzanak egykori csoport- és évfolyamtársaikkal és felelevenítsék a régi emlékeket.


Az egykori hallgatókat a karunk jelenlegi hallgatói fogadták az épületbe belépve. A fiatalokat az érkezőktől több mint ötven év – szemeszterben számolva pedig több mint száz - választotta el és mégis egyazon közösség tagjaiként kapcsolódtak az eseményhez.


Az ünnepségen Prof. Dr. Horváth Dezső dékán köszöntette az ünnepelteket, akik – mint fogalmazott - meghatározó módon járultak hozzá a szegedi természettudományos képzés hírnevéhez, akár közvetlenül, mint egyetemünk munkatársai, akár közvetve, sikeres szakmai életpályájuk által.


„A TTIK túl van már a századik tanéven, így az aranydiplomásaink végzése óta karunk megduplázta életkorát. Ezen idő alatt sok minden változott. A „Kiblabor” nevet már nem használjuk, a „Kisbiol” sem kisbiol már, és az Irinyi sem kollégium, hanem épület, amelyben az Informatikai Intézet kapott helyet. De a Dóm

téren is évtizedes falak omlottak le az egységes oktatási szint kialakításakor. Ennek egyik megálmodója éppen ma veheti át aranydiplomáját. Új az egyetemünk és karunk neve is, ez utóbbi visszatükrözi az oktatási programunk kiszélesedését: a több mint 4000 aktív hallgatónk ugyanis már négy képzési területhez

tartozik: informatikai, természettudományi, műszaki és pedagógus.” - emelte ki beszédében az elmúlt évtizedekben kart érintő meghatározó változásokat Prof. Dr. Horváth Dezső dékán.


A díszdiplomákat Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, valamint karunk dékánja adta át a jogosultaknak.


A díszdiplomák átadása után Horváth Istvánné Hegyi Éva Jolán friss rubindiplomás osztotta meg gondolatait az ünnepség résztvevőivel. Hosszú évtizedekig tartó tanári pályájáról, tartalmas életéről, népes családja körében a mai napig is jó egészségben töltött napjairól szóló beszéde, melynek végén saját versét is elszavalta, meghatotta a jelenlévőket.diszoklevel_unnepseg_23-02


Valamennyi díszdiplomásunknak további jó egészséget, és hosszú, boldog életet kívánunk!


Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket