Tanulmányi Osztály

TANULMÁNYI OSZTÁLY

E-mail: ttikto@sci.u-szeged.hu
Tel.: (62)54-4507
Cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (6701 Szeged, Pf.428)


Fogadóórák, TO naptár, Kari naptár

Boa Anikó
Boa Anikó

Osztályvezető
Tel.: (62)54-4507
E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu

Tevékenységei:

- A Tanulmányi Osztály munkájának, munkatársainak irányítása a részterületeket felügyelő dékánhelyettesekkel együttműködve
- az elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódó ügyintézési tevékenység szervezése és ellenőrzése

- hallgatói tanulmányi tájékoztatás

- Kari órarend egyeztetés szervezése és lebonyolítása

- tanterem nyilvántartás, tanterem gazdálkodás

- záróvizsgák megszervezése

- beiratkoztatás megszervezése

- hallgatói kérelmek koordinálása

- a felvételi eljárások adminisztratív ügyeinek irányítása

- Diplomaátadó Ünnepség hallgatói részének a megszervezése

- Egyéni hallgatói jogviszony igazolások készítése hallgató kérelemre

- GYED igazolás kiállítása

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.

András Dóra
no_picture

Tanulmányi előadó
Tel.: (62)54-6749
E-mail: andras.dora@szte.hu
Tevékenységei:
- természettudományi képzési területhez tartozó alapszakok kezelése:

Biológia BSc, Fizika BSc, Földrajz BSc, Földtudományi BSc, Környezettan BSc

- informatikai képzési területhez tartozó alapszak:

gazdaságinformatikus

- jogviszony igazolások és passzív státusz iránti kérelmek jóváhagyása a MODULO-ban

- félévkihagyási kérelmek kezelése

- kreditátvitel felügyelete

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.

Battancs Anikó
Battancs Anikó

Tanulmányi referens
Tel.: (62)54-4203
E-mail: baniko@sci.u-szeged.hu
Tevékenységei:
- tanulmányi tanácsadás, képzési tervek értelmezése, tanulmányi teljesítések ellenőrzése
- osztatlan és mesterszintű tanárképzés kezelése

- Nem tanári (kutató) Mesterszakok kezelése

- részképzés

- pedagógus továbbképzések adminisztrációja

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.

Dusha Iringó Zsófia
no_picture

Oktatási (TR) referens
E-mail: trreferens@sci.u-szeged.hu

Tevékenységei:
- TR-es műveletek kezelése (kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés)
- diploma supplement, angol nyelvű tanscript és master igazolás készítése

- hallgatók által fizetett pénzügyek kezelése (jogviszony igazolása a Diákhitel Központnak)

- kurzusfelvétel felügyelete, kurzusfelvevő lapok feldolgozása

- szak/szakirány és tagozatváltás és átjelentkezés kezelése

- más intézményből átvett hallgatók kezelése

Kolonics Krisztina
Kolonics_Krisztina

Doktori referens

Tel.: (62) 54-4059

Tevékenységei: Doktori képzések adminisztrációja

- Biológia Doktori Iskola
- Fizika Doktori Iskola
- Informatika Doktori Iskola
- Matematika Doktori Iskola

E-mail: kolonics.krisztina@sci.u-szeged.hu

Nyári Diána
Nyari_Diana

Doktori referens

Tel.: (62) 54-6392

Tevékenységei: Doktori képzések adminisztrációja

- Földtudományok Doktori Iskola
- Kémia Doktori Iskola
- Környezettudományi Doktori Iskola

E-mail: nyari.diana@szte.hu

Fogad:

- M11-es szoba, Hétfő - csütrötok: 12:00 - 16:00, Péntek: 10.30 - 13:30

Pesztránszkiné Mondovits Szilvia
Pesztránszkiné Mondovits Szilvia

Tanulmányi előadó
Tel.: (62)54-4172
E-mail: pesztranszki.szilvia@sci.u-szeged.hu
Tevékenységei:
- informatikai képzési területhez tartozó alapszak: programtervező informatikus

- természettudományi képzési területhez tartozó alapszakok: Kémia BSc, Matematika BSc

- 2006. előtti, „régi tipusú” osztatlan szakok kezelése, igazolások kiállítása

- demonstrátori igazolások, oklevél másodlat kiadása,

- Félévkihagyási és félévhalasztási kérelmek ügyintézése

- FIR hibajegyek feldolgozása

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.

Szabó Szilvia
Szabó Szilvia

Oktatásszervező

Tel.: (62) 34-3098

E-mail: szabo.szilvia@sci.u-szeged.hu

Tevékenységei:

- a kari és az egyetemi nyílt napok szervezése,
- közkapcsolati és beiskolázási feladatok,
- órarend egyeztetés

- óraütközések kezelése


Tóthné Peták Dóra
Tothne_Petak_Dora

Tanulmányi előadó
Tel.:(62)54-6748
E-mail: petak.dora@sci.u-szeged.hu
Tevékenységei:
- tájékoztatás felvételi eljárásról

- műszaki képzési területhez tartozó alapszakok

- Anyagmérnöki BSc, Biomérnöki BSc, Környezetmérnöki BSc, Molekuláris bionika BSc, Villamosmérnöki BSc

- informatikai képzési területhez tartozó alapszak: mérnökinformatikus, Üzemmmérnök informatikus BProf

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.