Tanulmányi Osztály

TANULMÁNYI OSZTÁLY

E-mail: ttikto@sci.u-szeged.hu
Tel.: (62)54-4507
Cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. (6701 Szeged, Pf.428)


Fogadóórák, Kari naptár

Boa Anikó
Boa Anikó

Osztályvezető
Tel.: (62)54-4507
E-mail: boaaniko@sci.u-szeged.hu

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.
Tevékenységei:

 • A Tanulmányi Osztály munkájának, munkatársainak irányítása a részterületeket felügyelő dékánhelyettesekkel együttműködve
 • az elektronikus tanulmányi rendszerhez kapcsolódó ügyintézési tevékenység szervezése és ellenőrzése
 • hallgatói tanulmányi tájékoztatás
 • Kari órarend egyeztetés szervezése és lebonyolítása
 • tanterem nyilvántartás, tanterem gazdálkodás
 • záróvizsgák megszervezése
 • beiratkoztatás megszervezése
 • hallgatói kérelmek koordinálása
 • a felvételi eljárások adminisztratív ügyeinek irányítása
 • Diplomaátadó Ünnepség hallgatói részének a megszervezése
 • Egyéni hallgatói jogviszony igazolások készítése hallgató kérelemre
 • GYED igazolás kiállítása
András Dóra
András Dóra

Tanulmányi előadó
Tel.: (62)54-6749
E-mail: andras.dora@szte.hu

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.
Tevékenységei:

 • természettudományi képzési területhez tartozó alapszakok kezelése: Biológia BSc, Fizika BSc, Földrajz BSc, Földtudományi BSc, Környezettan BSc informatikai képzési területhez tartozó alapszak: gazdaságinformatikus
 • jogviszony igazolások és passzív státusz iránti kérelmek jóváhagyása a MODULO-ban
 • félévkihagyási kérelmek kezelése
Battancs Anikó
Battancs Anikó

Tanulmányi referens
Tel.: (62)54-4203
E-mail: baniko@sci.u-szeged.hu

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.
Tevékenységei:

 • osztatlan és mesterszintű tanárképzés kezelése mesterszintű, rövid ciklusú tanárképzések kezelése
 • pedagógus továbbképzések felügyelete
 • kreditátvitel felügyelete
Dusha Iringó Zsófia
Dusha Iringó Zsófia

Oktatási (TR) referens
E-mail: trreferens@sci.u-szeged.huTevékenységei:

 • TR-es műveletek kezelése (kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés)
 • diploma supplement, angol nyelvű tanscript és master igazolás készítése
 • hallgatók által fizetett pénzügyek kezelése (jogviszony igazolása a Diákhitel Központnak)
 • kurzusfelvétel felügyelete, kurzusfelvevő lapok feldolgozása
 • szak/szakirány és tagozatváltás és átjelentkezés kezelése
 • más intézményből átvett hallgatók kezelése
 • mesterszintű, rövid ciklusú tanárképzések kezelése
Kolonics Krisztina
Kolonics_Krisztina

Doktori referens

Tel.: (62) 54-4059

Tevékenységei: Doktori képzések adminisztrációja

E-mail: kolonics.krisztina@sci.u-szeged.hu

Lencse-Somogyi Ilona
Somogyi Ilona

Tanulmányi előadó
Tel.: (62)54-4234
E-mail: somogyi.ilona@sci.u-szeged.hu
Fogad:- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.

Tevékenységei:

 • nem tanári (kutató) mesterszakok kezelése: Alkalmazott matematikus MSc, Csillagász MSc, Fizikus MSc, Földtudomány MSc, Gazdaságinformatikus MSc, Geográfus MSc, Geoinformatika MSc, Matematikus MSc, Programtervező Informatikus MSc, Vegyész MSc
 • tájékoztatás felvételi eljárásról


Pesztránszkiné Mondovits Szilvia
Pesztránszkiné Mondovits Szilvia

Tanulmányi előadó
Tel.: (62)54-4172
E-mail: pesztranszki.szilvia@sci.u-szeged.hu

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.
Tevékenységei:

 • informatikai képzési területhez tartozó alapszak: programtervező informatikus
 • természettudományi képzési területhez tartozó alapszakok: Kémia BSc, Matematika BSc
 • 2006. előtti, „régi tipusú” osztatlan szakok kezelése, igazolások kiállítása
 • demonstrátori igazolások, oklevél másodlat kiadása
 • Félévkihagyási és félévhalasztási kérelmek ügyintézése
 • FIR hibajegyek feldolgozása
Szabó Szilvia
Szabó Szilvia

Oktatásszervező

Tel.: (62) 34-3098

E-mail: szabo.szilvia@sci.u-szeged.hu


Tevékenységei:

 • kari és az egyetemi nyílt napok szervezése,
 • közkapcsolati és beiskolázási feladatok,
 • órarend egyeztetés
 • óraütközések kezelése
 • osztatlan és mesterszintű tanárképzés kezelése


Tóthné Peták Dóra
Tothne_Petak_Dora

Tanulmányi előadó
Tel.:(62)54-6748
E-mail: petak.dora@sci.u-szeged.hu

Fogad:

- CooSpace felületen, az aktuális fogadóbeosztás szerint.
Tevékenységei:

 • tájékoztatás felvételi eljárásról
 • műszaki képzési területhez tartozó alapszakok: Anyagmérnöki BSc, Biomérnöki BSc, Környezetmérnöki BSc, Molekuláris bionika BSc, Villamosmérnöki BSc
 • informatikai képzési területhez tartozó alapszak: mérnökinformatikus, Üzemmmérnök informatikus BProf
 • mesterszakok: Biológus MSc, Molekuláris Biológia MSc, Info-bionika mérnöki MSc, Környezetmérnöki MSc, Környezettudomány MSc, Mérnökinformatikus MSc