Kari Esélyegyenlőségi referensek


  • Dr. Pfeiffer Ilona egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes
  • Dékáni Hivatal: Battancs Anikó Tanulmányi referens
  • Biológia Intézet: dr. Csiszár Jolán egyetemi docens
  • Bolyai Intézet: dr. Kosztolányi József egyetemi docens
  • Fizikai Intézet: Ignácz Ferenc mesteroktató
  • Földrajzi és Földtudományi Intézet: dr. Fabula Szabolcs adjunktus
  • Informatikai Intézet: dr. Mingesz Róbert adjunktus
  • Kémiai Intézet: dr. Mernyák Erzsébet adjunktus