Gyászhír: elhunyt Dr. Várkonyi Bernát

Dr. Várkonyi Bernát vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok kandidátusa, a JATE Kolloidkémiai Tanszékéknek egyik alapítója, megbízott vezetője, 40 éven keresztül oktatója és kutatója, életének 94. évében, 2023. január 28-án elhunyt. Búcsúztatása 2023. február 10-én, pénteken, 11 órakor lesz az Alsóvárosi Temető ravatalozójában.

Várkonyi Bernát tanulmányait Budapesten végezte, és az ELTE Kolloidkémiai és Kolloidtechnológiai Tanszéken diplomázott 1953-ban Buzágh Aladár akadémikus által vezetett tanszéken.


1953-ban kezdte munkáját Szegeden, mint egyetemi tanársegéd, amikor oktatási miniszteri rendeletre Szántó Ferenccel megalapították a TTK Fizikai Kémiai Tanszékén a Kolloidkémiai Laboratóriumot, és elkezdték a kolloidkémia oktatást a József Attila Tudományegyetemen. A laboratórium 1966-tól a TTK-n tanszékké alakult át, és 7 fős oktatói létszámmal folytatta oktatási és kutatási tevékenységét. Várkonyi Bernát összesen 40 évig oktatott és kutatott a tanszéken, főként a tanár szakos (fizika, kémia és biológia) hallgatók oktatását látta el.

Kutatási munkája elsősorban a vizes közegű szuszpenziók stabilitására terjedt ki, de az organikus közegű diszperz rendszerek vizsgálatával is foglalkozott. A témában hazai és nemzetközi folyóiratokban is publikált Szántó Ferenccel és munkatársaival. A kolloidkémia oktatása mellett a fontos talajalkotók, az agyagásványok ipari alkalmazásával kezdtek foglalkozni a tanszéken. Eredményeként több, még ma is hasznosított hazai és külföldi szabadalom született az olajbányászatban, az öntéstechnológiában, a növényvédőszerek gyártásában. A 60-as évektől szorosabban kapcsolódtak a kőolajbányászathoz, a lakk- és festékiparhoz. Ezek az iparágak jelentős összegekkel is támogatták a tanszéki tudományos munkát, illetve az egyetemet. Ma a MOL Rt. szegedi és szolnoki üzemei továbbra is a tanszéki kutatások támogatói ipari megbízások és pályázati konzorciumi partner formájában.


A tanszék két nyugdíjas oktatója, Dr. Gilde Ferencné és Dr. Balázs János nevében is tisztelettel búcsúzunk egykori kollégánktól.


Szeged, 2023. február 1.


Dr. Dékány Imre

emeritus professzor