Nemzeti_Felsooktatasi_Osztondij_Palyazat

Hirdetmény a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatok értékeléséről

A TTIK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága értékelte a 104 db beérkezett pályázatot. Az értékelés során, az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján, meghatároztuk az érvényes pályázatok körét.

Pályázók köre, pályázati feltételek: (SZTE TTIK NFÖ Szabályzata)

Az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata határozza meg, azzal, hogy az egyetemi szabályzatban foglalt, a tanulmányi teljesítményre vonatkozó előírások, mint pályázati feltétel vizsgálatánál a TTIK-n a 100%-os tanulmányi eredmény a pályázati időszak két félévére 60 teljesített kredit valamint 5,00 súlyozott tanulmányi átlag. Ennek a teljesítménynek legalább 90%-át kell figyelembe venni (a pályázati időszakban legalább 54 kredit teljesítése és a súlyozott tanulmányi átlag legalább 4,5)


Kizárásra kerületek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban:

  • nem teljesítettek a Karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át
  • volt olyan felvett kötelező vagy kötelezően választható tárgyuk, amit nem teljesítettek

Az érvényes pályázatok száma 73, a kizárt pályázatok száma 31. A Bizottság minden pályázatot részletesen értékelt.


Az érvényes pályázatokat a kari listaállítás szabályai szerint pontoztuk.


A TTIK kerete 22 fő a 2022/23-as tanévben.


A kari lista jelenleg csak javaslat a nemzeti felsőoktatási és a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra.


A pontszámok Moduloban történő áttekintése után 2022. július 10-én (vasárnap) 23:59 óráig lehet fellebbezéssel élni az oktdh@sci.u-szeged.hu címen.

 

A fellebbezés eredményéről legkésőbb 2022. július 11. 16.00 óráig értesítést kapnak a pályázók.


A végleges döntést az intézményi NFÖB hozza meg.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat TTIK lista javaslat letölthető (pdf)


A hallgatók a jogorvoslati kérelmüket az oktatási rektorhelyettesnek címezve a Kar Dékáni Hivatalába juttassák el legkésőbb 2022. július 27 23:59-ig!


Szeged, 2022. július 13.Dr. Horváth Dezső

dékán