Hirdetmény a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatok értékeléséről

A TTIK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága értékelte a 161 db beérkezett pályázatot. Az értékelés során, az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján, meghatároztuk az érvényes pályázatok körét.

Kizárásra kerületek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban nem teljesítettek 55 kreditet, vagy volt olyan felvett kötelező vagy kötelezően választható tárgyuk, amit nem teljesítettek vagy a korrigált kreditindex átlaga nem érte el a 4,5-et.

 

Az érvényes pályázatok száma 115, a kizárt pályázatok száma 46. A Bizottság minden pályázatot részletesen értékelt.

 

Az érvényes pályázatokat a kari listaállítás szabályai szerint rendeztük sorba. A TTIK kerete 23 fő a 2021/22-es tanévben.

 

A kari lista jelenleg csak javaslat. A pontszámok Moduloban történő áttekintése után 2021. július 12-én (hétfő) 23:59 óráig lehetett fellebbezéssel élni az oktdh@sci.u-szeged.hu címen.


A fellebbezés eredményéről legkésőbb 2021. július 15. 12.00 óráig értesítést kaptak a pályázók.

A végleges döntést az intézményi NFÖB hozza meg 2021. július 20-án.


2021. július 26-án (hétfő) 23:59 óráig lehet fellebbezéssel élni az oktdh@sci.u-szeged.hu címen.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat TTIK végleges lista letölthető (pdf)


A hallgatók a jogorvoslati kérelmüket az oktatási rektorhelyettesnek címezve a Kar Dékáni Hivatalába juttassák el!

 

Szeged, 2021. július 15.

 

Dr. Horváth Dezső
dékán