2023. február 2., csütörtök
 
Facebook Instagram YouTube
 
 
 
 

Gyász gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, barátunk, DR. DOMBI ANDRÁS Professor Emeritus életének 75. évében, 2021. augusztus 26-án elhunyt.
Dombi András 1975-től dolgozott a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken. 2009-től a Műszaki és Anyagtudományi Intézet, majd a Környezettudományi és Műszaki Intézet egyetemi tanára volt. A kar professzor emeritusa volt 2013-tól.

A környezetkutató, környezetmérnök alap- és mesterszak országos szintű akkreditálásában vett részt, és szervezte az SZTE-n ezen szakok indítását. A környezetmérnök alap- és mesterszak szakfelelőse is volt. Az SZTE-n a műszaki képzés beindításának és fejlesztésének rektori megbízottja volt és e téren meghatározó szerepet töltött be. Aktív szerepet vállalt a Környezettudományi Doktori Iskola életében, amelynek vezetője is volt. Számos infrastrukturális pályázat sikeres vezetője, koordinátora volt.


Nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet folytatott, az Ozone Science and Engineering folyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt.


A szakmai közéletben is aktív volt, a TTK dékánhelyettese, a JATE Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, az SZTE költségvetési bizottságának a vezetője, majd húsz évig tanszékvezető-helyettes, három cikluson keresztül pedig a Környezettudományi és Műszaki Intézet vezetőjének a helyettese volt. Több éven keresztül a rektori vezetést segítő kutatási, fejlesztési és innovációs igazgatói feladatokat is ő látta el.


Munkája elismeréséül megkapta a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett miniszteri kitüntetést, valamint a Szegedi Tudományegyetem Pro Universitate-díját.

Dr._dombi_Andras


Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük!

Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar