Felhívása felsőoktatási intézmények 2021. évi Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2020/2021-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

A szövegmondó verseny megrendezésével arra kívánjuk ösztönözni a résztvevőket, hogy növekedjék a magyar nyelv kiejtési szabályait figyelembe vevő, kifejező beszéd iránti igényesség. A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Péchy Blanka művésznő, a Kazinczy-díj alapítója, a világi és egyházi felsőfokú intézményekre is kiterjesztette alapítványát. Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.


A versenyfeladat:

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat

sok párbeszédes részt). A másik szöveget a verseny helyszínén kapják meg, és 20 perc felkészülési idő után olvassák fel.


A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

a) jó szövegértés és szöveghűség,

b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,

c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,

d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.


Kérjük az illetékes tanszékeket, illetőleg a beszédművelés oktatóit, hogy különös gondot fordítsanak ezekre a szempontokra a versenyzők felkészítésekor és a helyi versenyek megrendezésekor.


Az országos döntőt 2021. május 14-én (pénteken) rendezzük meg Esztergomban. A verseny a tavalyihoz hasonlóan online módon kerül megrendezésre.


A versenyzők az egy gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20-21. századi esszé- vagy szépprózai szabadon választott szöveget e-mailben elküldik a rendező intézmény számára, és a felolvasásról készült felvételt mp4 formátumban egy fájlküldő felület segítségével (link)

továbbítják 2021. május 7-ig a kazinczy@btk.ppke.hu címre. Kérnénk, hogy a felvételek elkészítése során ügyeljenek a jó hangminőségre, és a közeli képre (deréktól felfelé). A beérkező felvételeket sorszámmal látjuk el, így biztosítva az anonimitást a döntő lebonyolítása során. A zsűri a beérkezett anyagok

kiértékelését a szervező intézményben személyes jelenléttel végzi a verseny délelőttjén.


A kötelező szöveget a verseny előtti napon (május. 13.) e-mailben, titkosított dokumentum formájában küldjük el a versenyzőknek. A dokumentumot feloldó, személyre szabott kódot a verseny napján kapják meg a résztvevők a sorszámuk szerint előre beosztott időpontokban, SMS-ben. 20 perc felkészülési idő után behívjuk őket egy előre kiküldött linken keresztül az online felületre (Teams), ahol a zsűri előtt felolvassák a szöveget.

A zsűri értékelését követően a kialakult sorrend szerint történik az ünnepélyes eredményhirdetés, online formában.

Az SMS kiküldéséhez szükségünk van a döntőbe jutott versenyző telefonos elérhetőségére, ezért kérnénk a felvételek beküldésével egy időben adják meg telefonszámukat is.


A rendezvény szervezése érdekében kérjük a felsőoktatási pedagógiai intézményeket, hogy 2021. április 30-ig az alábbi linken szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét:

https://docs.google.com/forms/d/1fb_uogrRrn6K6oQa9JSlC5sBiTMPRukd78RWsCpT4d8/edit


Kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésükre a kazinczy@btk.ppke.hu e-mail címen.


Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy-érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.


Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
Anyanyelvápolók Szövetsége
PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ


Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság
Anyanyelvápolók Szövetsége
PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ


Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket