Gyász gyertya

Gyászhír

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara, a Fizikai Intézet és a gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy DR. GILDE FERENC, az Elméleti Fizikai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense 2019. július 22-én, életének 92. évében elhunyt.

Halálával az egyetemi elméleti fizika elismert oktatója, a kvantumkémia tudósa, a fizikai tudomány kandidátusa, a Kar korábbi dékán-helyettese, a Tanszék korábbi vezetője távozott körünkből.


Utolsó útjára 2019. augusztus 5-én 15 órakor, az Alsóvárosi Temető ravatalozójából kísérjük.


Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara, a Fizikai Intézet saját halottjának tekinti.


Emlékét kegyelettel megőrizzük.