alairas_wide

N Y I L A T K O Z A T

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának vezetősége a jövőben is határozottan kiáll az Egyetem politikamentessége, az egyetemi oktatás és kutatás autonómiája, a tudomány nemzetközisége, valamint az egyetemi polgárok világnézeti szabadsága mellett.

Minden magyar és külföldi hallgatót szívesen fogadunk alap-, mester- és doktori képzéseinkben, melyek alapja az oktató- és kutatómunkánk magas minősége, illetve a tudomány iránti elhivatottságunk.


Jó kapcsolatokat ápolunk a társ- és közintézményekkel és Szeged város mindenkori önkormányzatával.


Törekszünk az esetlegesen felmerülő problémás helyzeteket a sajtón keresztüli üzengetések helyett, tárgyalásokon keresztül rendezni.


A nyomtatott és elektronikus sajtóban csak az alaptevékenységünkkel kapcsolatos tartalmakról nyilatkozunk.Dr. Mucsi László dékán,

Dr. Varga Csaba általános és gazdasági dékánhelyettes,

Dr. Farsang Andrea oktatási dékánhelyettes,

Dr. Horváth Dezső tudományos és stratégiai dékánhelyettes,

Dr. Palágyi Kálmán közkapcsolati dékánhelyettes,

Magyar Márta hivatalvezető,

Boa Anikó tanulmányi osztályvezető