Hirdetmény a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatok értékeléséről

A TTIK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága több ülésen értékelte a 115 db beérkezett pályázatot. Az értékelés során, az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján, meghatároztuk az érvényes pályázatok körét.

Kizárásra kerületek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban nem teljesítettek 55 kreditet, vagy volt olyan kötelező tárgyuk, amit nem teljesítettek vagy a korrigált kreditindex átlaga nem érte el a 4,5-et.

Az érvényes pályázatok száma 91, a kizárt pályázatok száma 24. A Bizottság minden pályázatot részletesen értékelt.


Az érvényes pályázatokat a kari listaállítás szabályai szerint rendeztük sorba.


A TTIK kerete 24 fő a 2017/18-as tanévben.


A kari lista jelenleg csak javaslat. A pontszámok Moduloban történő áttekintése után


2017. július 12-án 16 óráig lehet fellebbezéssel élni az oktdh@sci.u-szeged.hu címen.


A fellebbezés eredményéről legkésőbb 2017. július 19. 16.00 óráig értesítést kapnak a pályázók.


A végleges döntést az intézményi NFÖB hozza meg.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat TTIK végleges lista letölthető (pdf)


A hallgatók a jogorvoslati kérelmüket közvetlenül a Rektori Hivatalba, az oktatási rektorhelyettesnek oktrh@rekt.szte.hu címezve juttassák el 2017. július 25. kedd 16 óráig.Szeged, 2017. július. 20.


Dr. Mucsi László

dékán