A Szegedi Tudományegyetem TTIK Kémiai Tanszékcsoport „Funkcionális felületeken alapuló intelligens anyagok – az előállítástól az alkalmazásokig” című kutatási projektje a Széchenyi 2020 program keretében 791 millió 32 ezer forint támogatásban részesült.


A projekt célja, hogy szabályozott összetételű és nanoszerkezetű rendszerek előállításával, és különféle ipari alkalmazási területeken való vizsgálatával nagy lépést tegyen új funkcionális anyagok kutatása és fejlesztése területén. A kutatás várható eredményeképpen a felületi elektrontranszfer jobb megismerése révén különféle megújuló energiákat kiaknázó technológiák tudományos megalapozása várható. A négy éves projekt keretében olyan, az SZTE-n dolgozó kutatócsoportok együttműködése valósul meg, amelyek az anyagtudományi és felületi jelenségek vizsgálatában már komoly nemzetközi elismertséggel rendelkeznek (többek között két MTA-SZTE és két MTA-SZTE „Lendület” Kutatócsoport). Az európai uniós támogatásnak köszönhetően 15 fő új kutató bevonása válik lehetővé, és várhatóan 25 fő kap lehetőséget, hogy a projekt témájához köthető értekezéssel tudományos fokozatot szerezzen. A kutatás eredményeinek bemutatásaként a kutatócsoport közel 100 kiemelkedő minőségű publikációt tervez megjelentetni.


A Szegedi Tudományegyetem tisztelettel meghívja Önt/Önöket a projekt nyitórendezvénye kapcsán rendezendő sajtótájékoztatóra.

Időpont: 2016. október 25. (kedd), 9.00 óra

Helyszín: MTA SZAB Székház díszterme (6720 Szeged, Somogyi u. 7.)


TERVEZETT PROGRAM


09:00 - 09:30 Sajtótájékoztató
09:30 - 09:50 Prof. Dr. Kónya Zoltán: A projekt áttekintő bemutatása
09:50 - 10.05 Dr. Janáky Csaba: A választott modell-reakciókról röviden
10:05 - 10.15 Dr. Hernádi Klára: CNT erdők növesztésének kontrollálhatósága
10:15 - 10.25 Kecsenovity Egon: Félvezető oxid/nanoszén kompozitok elektrokémiai előállítása
10:25 - 10.40 Kávészünet
10:40 - 10.55 Dr. Pálinkó István: Méret- és alakszabályzott egy- és kétfémes nanorészecskék előállítási lehetőségei - az irodalmi módszerek áttekintése
10:55 - 11:05 Fodor Szilvia: Pd és Pt nanorészecskék geometriájának és méretének szabályozása; fotokatalitikus aktivitás
11:05 - 11.15 Tóth Zselyke Réka: Kontrollált alakú Ag és Au nanorészecskék előállítása és alkalmazása fotokatalízisben
11:15 - 11:25 Samu Gergely Ferenc: Félvezető oxidok szintézise elektrokémiai anodizációval és "SCS" módszerrel
11:25 - 11.35 Gyulavári Tamás: Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése
11:35 - 12:00 Diszkusszió
12:00 - 12.45 Ebéd

12:45 - 13:00 Dr. Kukovecz Ákos: Zajmintázatok elemzésével növelt szelektivitású gázszenzorok
13:00 - 13.15 Dr. Sápi András: Heterogén katalitikus reakciók vizsgálata a GINOP 2.3.2. projekt keretein belül
13:15 - 13:30 Csapó Edit: Plazmonikus nanoszerkezetű anyagok
13:30 - 13.45 Dr. Janovák László: Szervetlen és szerves félvezetők szabályozott szintézise és fotokatalitikus viselkedésének vizsgálata
13:45 - 13:55 Hursán Dorottya: Pórusos szenek előállítása és alkalmazása elektrokatalitikus folyamatokban
13:55 - 14.05 Bencsik Gábor: Fém/szén nanoszerkezetek előállítása és alkalmazása a szén-dioxid elektrokémiai redukciójában
14:05 - 14:15 Dr. Tóth Ildikó: Folyadékok párolgása nanopórusos filmekről – módszertan és analitikai lehetőségek
14:15 - 14.45 Diszkusszió
14:45 - 14.55 Madarász Dániel: A Hitachi S-4700 pásztázó elektronmikroszkóp mérési lehetőségei és korlátai a a GINOP 2.3.2 projekt számára
14:55 - 15:05 Dr. Pusztai Péter: A FEI Tecnai transzmissziós elektronmikroszkóp mérési lehetőségei és korlátai a a GINOP 2.3.2 projekt számára
15:05 - 15.15 Juan Fernando Gómez Pérez: Introducing the combined sensor bench available for the GINOP 2.3.2 project
15:15 - 15:25 Kormányos Attila: Összetett fotoelektródok előállítása + fotoaktív anyagok fotoelektrokémiai jellemzése
15:25 - 15.35 Dr. Tóth Ágota: Áramlásvezérelt önszerveződés csapadékképződési reakciókban 14:15 - 14.45 Diszkusszió
15:35 - 15.45 Dr. Horváth Dezső: Kemo-hidrodinamikai instabilitás reaktív határfelületeken
15:45 - 16.00 Diszkusszió

 

A sajtótájékoztatót tartja: Prof. Dr. Kónya Zoltán, a projekt szakmai vezetője, az SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket