MTA_kozgyules

Dr. Kovács Zoltán, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára az MTA újonnan megválasztott tagjai között

Az Akadémikusok Gyűlése hétfő délutáni zárt ülésén megválasztotta az MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjait.


  Kovacs_Zoltan
Egerben született 1960-ban. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a társadalomföldrajz. A városföldrajz és urbanizációkutatás nemzetközileg elismert képviselője. Kutatási eredményeivel hozzájárult a városfejlődés hazai és kelet-közép-európai törvényszerűségeinek feltárásához, számos posztszocialista városi jelenség értelmezéséhez, a hazai városföldrajzi kutatások elméleti és módszertani megújulásához.

Kovács Zoltán


Behatóan foglalkozott hazánk térszerkezetének 1990 utáni átalakulásával, a népesség térbeli mobilitásának változásával, a kreatív gazdaság települési szokásaival, a politikai véleménynyilvánítás térbeli különbségeivel is. Eddig 337 tudományos közlemény (köztük 15 szakkönyv) szerzője.


Oktatói tevékenysége hazai és nemzetközi szinten egyaránt kimagasló. A Magyar Földrajzi Társaság alelnöke, két cikluson át az MTA közgyűlési doktor képviselője, az MTA Földtudományok Osztálya Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottságának elnöke.


MTA új rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai >>>