diplomaoszto_205_02_06_kiemelt

Diplomaátadó ünnepség a TTIK-n

Február 6-án 15 órakor lezajlott a Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepsége a József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

Február 6-án 15 órakor lezajlott a Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepsége a József Attila Tanulmányi és Információs Központban.

Az ünnepi diplomaosztó Kari Tanács tagjai Prof. Dr. Szabó Gábor, rektor,  Dr. Mucsi László, dékán, Dr. Horváth Dezső, tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes, Dr. Farsang Andrea, oktatási dékánhelyettes, valamint Magyar Márta, a Dékáni Hivatal vezetője voltak. Az ünnepségen részt vettek a társkarok vezetői, valamint a kar 15 professzora. A diplomaátadó háziasszonya Beslin Anita, a Magyar Rádió Szegedi Körzeti Stúdiójának munkatársa volt.


diplomaoszto_2015_02_06

 

Az ünnepi műsor első számaként a közönség Tóth Bettina a szegedi Király-König Zeneiskola és a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulójának, a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsor közönségdíjasának hárfaelőadását hallgathatta meg.

 

A diplomaosztó ünnepi ülést Dr. Mucsi László nyitotta meg és külön örömének adott hangott, hogy három olyan kolléga előtt fejezhette ki tiszteletét, akik tartalmas nevelő pályájuk végén, nyugdíjba vonulásuk alkalmából szakminiszteri Pedagógus Emlékérem kitüntetésben részesültek. A kitüntetést átvehette Dr. Avasiné Dr Kucsera Judit egyetemi docens négy évtizedes példaértékű oktatói-kutatói tevékenységéért. Pályafutása és munkássága, a külföldi tanulmányutak kivételével a SZTE TTIK Mikrobiológia Tanszékéhez kötődik. Kiemelkedő oktató –kutatói feladatai mellett, fáradhatalanul dolgozott az SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport oktatási programjának megújításán, illetve részt vett a TTIK Biológia Doktori Iskola tevékenységében is.Tudományos tevékenységének eredményességéről számos nemzetközi közlemény tanúskodik.

Szintén Pedagógus Emlékéremben részesült Dr. Erdei László professzor úr , aki a mai napig aktív szerepet tölt be a magyar és a nemzetközi tudományos életben. Kutatómunkája mellet jelentős oktatómunkát is végez. Jelenleg is aktív oktatója a kar Növénybiológiai Tanszékének. Nevéhez fűzödik az alkalmazott növénybiológus szak tantervének kidolgozása, valamint tagja a Biológia Doktori Iskolájának és Habilitációs Szakbizottságának. Tevékenységével létre hozott egy versenyképes és kiváló műszerezettséggel rendelkező Növénybiológia Tanszéket, és egy kiváló fiatal szakemberekből álló munkacsoportot.

 Pedagógus Emlékérem kitüntetést kapott Dr. Klukovits Lajos professzor úr, aki a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett matematikus diplomát és végzése óta a Bolyai Intézetben oktat. Kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományos tevékenysége mellett nagyon aktív oktatásszervezési és közéleti tevékenysége is. Az 1999-ben megalakult Doktori Intézet igazgatója nyugdíjba vonulásáig. Jelentős szerepe volt a 2000-ben létrejött Szegedi Tudományegyetemen az egységes doktori Intézet és Doktori Tanács létrehozásában. Az Országos Doktori Tanács munkájában is aktívan képviseli egyetemünket.

 

Az emlékérmek átadását követően került sor a diploma előtt álló jelöltek esküjére, majd az oklevelek átadására, amelyet Dr. Mucsi László diplomaosztó ünnepi beszéde követett.


dsc_0246

 

A diplomaosztó ünnepségen tizenöten biológus, ketten okleveles biológus, tizenhárman biomérnök diplomát vehettek át. Egy-egy hallgató okleveles biológiatanár, okleveles biológiatanár-földrajztanár, okleveles fizika-matematika szakos tanári, okleveles fizikus,  kettő fő fizikus diplomát kapott. Tizenegyen geográfus, hatan okleveles geográfus, öten földtudományi kutató, egy fő okleveles földtudományi kutató, tízen gazdaságinformatikus, négyen okelveles gazdaságinformatikus, tizenhárman mérnökinformatikus, négyen okleveles mérnökinformatikus, huszonhatan programtervező informatikus, hárman okleveles programtervező és egy fő okleveles műszaki informatikus diplomát szerzett. Vegyész diplomát három, okleveles vegyészt hét, okleveles kémiatanárt egy, molekuláris bionikus mérnökit tíz, anyagmérnökit egy, környezetmérnökit tizennégy, okleveles környezetmérnökit egy, alkalmazott környezetkutatót hét, okleveles környezetkutatót négy, matematikust  öt, okleveles matematikatanárit három valamint okleveles matematikatanár-fizikatanár diplomát egy fő vehetett át. A végzősők nevében Csányi Árpád gazdaságinformatikus búcsúzott el.

 

A búcsúbeszédet követően Balog József előadásában Antoine de Saint-exupéry, Fohász című verse hangzott el. Végül az ünnepséget rektori zárszó és a Szózat zárta.