szavazás

Szenátusi választás a Szegedi Tudományegyetemen

A választások időpontja:

I. forduló (jelölés) 2014. október 20-21-22.

II. forduló (szavazás) 2014. október 27-28-29.


Tisztelt Egyetemi Polgár


Tájékoztatom az érintett Egyetemi Polgárokat, hogy a Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata II. 8. pontjában foglalt jogkörömben eljárva az alábbiak szerint állapítom meg a Szenátus választás

időpontját, valamint jelölöm ki a választások lebonyolításáért felelős személyt, illetőleg a választási felelősöket.


A választások időpontja:

I. forduló (jelölés) 2014. október 20-21-22.

II. forduló (szavazás) 2014. október 27-28-29.


A kiírt választások jogszerű lebonyolításáért Dr. Dömötör Máté egyetemi főtitkár a felelős személy, aki a választással kapcsolatos részletes technikai tudnivalókat tartalmazó tájékoztatást 2014. év október hó 10. napjáig

teszi közzé. A karon történő választás választási felelőse az érintett kar dékánja.


A Szenátus összetételét érintő választás során karonként 1 fő oktató, kutató képviselő és legalább 1, legfeljebb 3 póttag megválasztásáról kell gondoskodni.

Tisztelt Egyetemi Polgár kérem, hogy éljen a Szenátus Választásának Szabályzatában biztosított választási jogával és vegyen részt az Egyetem legfőbb döntéshozó szervének, a Szenátus érintett tagjainak a

megválasztásában.


Kelt: Szeged, 2014. év október hó 03. napján


Tisztelettel:
Szabó Gábor

rektor