2023. szeptember 24., vasárnap
 
Facebook Instagram YouTube TikTok
 
 
 
 

Kemia

TANÁRI FÓRUM ÉS KUTATÓISKOLAI NAP

2012. november 16-án egész napos rendezvény helye a TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének Szabó Zoltán terme (Dóm tér 7. II. emelet) és a kar Tanácsterme (Aradi vértanúk tere 1.).


2012. november 16-án rendezi meg a Természettudományi és Informatikai Kar a sokéves hagyományokkal rendelkező, elsősorban a TTIK bázisiskolái és a szegedi középiskolák oktatói számára szervezett, „Fórum középiskolai tanároknak” rendezvényét, melyet negyedik éve a kutatóiskolai pályázatok eseményeivel gazdagít.


A TTIK rendezvényének ez évben a Kémiai Tanszékcsoport a házigazdája.


Az egész napos rendezvény helye a TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének Szabó Zoltán terme (Dóm tér 7. II. emelet) és a kar Tanácsterme (Aradi vértanúk tere 1.).
Az SZTE TTIK Kutatóiskolája cím és támogatás elnyerésére először a 2007/2008-as tanévben hirdetett pályázatot a Kar az ország valamennyi középfokú oktatási intézménye és azon határon túli magyar középiskolák számára, melyek magyar nyelvű képzést folytatnak a természettudomány, az informatika és a műszaki tudományterületen. A pályázathoz csatolni kell egy olyan kutatási programot, melynek egyik témavezetője a TTIK oktatója vagy kutatója, ill. a középiskola egyik tanára. A programnak tartalmazni kell az 1 éves kutatási program leírását, a programba bevont tanulók nevét, feladatait. Előnyt élveznek azok a középiskolák, melyek tanárai már korábban is végeztek önálló kutatást, tudományos fokozatot szereztek, illetve meglévő kutatási kapcsolatot ápoltnak a Karral, valamint azok, akik az elmúlt években eredményesen készítették fel tanulóikat OKTV versenyekre, Ifjúsági Tudományos Innovációs versenyekre, Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára, vagy tanulóik nagy számban jelentkeztek a TTIK-ra. A címet a támogatottak a pályázat évében viselhetik.

A támogatás mértéke:


1. díj 200 ezer Ft,
2. díj 100 ezer Ft,
3. díj 50 ezer Ft,
mely a kutatás dologi költségeinek fedezésére szolgálhat.

A rendezvény részletes programja:

10:00 Dékáni köszöntő: Dr. Hernádi Klára dékán
10:15 A házigazda, a Kémiai Tanszékcsoport bemutatkozása

Dr. Horváth Dezső tanszékcsoport-vezető egyetemi docens tájékoztatója a Kémiai Tanszékcsoport oktató-kutató tevékenységéről
Dr. Erdőhelyi András tanszékvezető egyetemi tanár (Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék) előadása: „A biogáz és bioetanol kémiai átalakítása”
Dr. Kukovecz Ákos egyetemi docens (Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) előadása: „Nanotechnológia és anyagtudomány”
Dr. Enyedy Éva egyetemi adjunktus (Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék) előadása: „Rákellenes fémkomplexek a gyógyászatban és a kutatásban”
Dr. Zsigmond Ágnes egyetemi docens (Szerves Kémiai Tanszék) előadása: „A gyógyszerek és tükörképei”

11:30 Állófogadás a fórum résztvevői számára a Dékáni Hivatal Tanácstermében
12:30 „A TTIK Kutatóiskolája 2012/2013.” pályázat eredményhirdetése


„A TTIK Kutatóiskolája 2011/2012.” pályázat győzteseinek bemutatkozása


Zárszó: Dr. Gingl Zoltán tudományos és közkapcsolati dékánhelyettes