Nívódíj a legjobb, kémiai témájú diplomamunkákért


A Magyar Kémikusok Egyesülete idén is nívódíjjal jutalmazza azokat a nappali tagozatos, mesterszakos (MSc) hallgatókat, akik kémiával kapcsolatos témában készítenek kiemelkedő diplomamunkát. Nemcsak vegyész, hanem vegyészmérnök, gyógyszerész, környezettudós és kémiatanár hallgatók dolgozatait is várják, és szóba jöhetnek határterületek is.

A nívódíj adományozásának célja az önálló ötletek és munkák díjazása, a tehetséges ifjú szakemberek ösztönzése, számukra fórum biztosítása. Az MKE az egyes intézményektől kéri be díjazásra javasolt diplomamunkákat, amelyek közül az egyesület Műszaki Tudományos Bizottsága választja ki a nívódíjra érdemeseket.

A díjazottak oklevelet és pénzjutalmat kapnak, amelyek átadására 2013. október végén, a szegedi ifjúsági Kémiai Napok keretében kerül sor. A nívódíjjal elismert hallgatók ezen túlmenően előadást is tarthatnak kutatási témáikról, névsoruk pedig megjelenik a Magyar Kémikusok Lapjában.