Gyász gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, barátunk DR. PÁLINKÓ ISTVÁN a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, az MTA Doktora életének 63. évében rövid, súlyos betegség következtében 2021. március 26-án elhunyt.

Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem saját halottjának tekinti.

Emlékét megőrizzük!


Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Prof. Dr. Pálinkó István szakmai életútja

Pálinkó István a szegedi József Attila Tudományegyetemen végzett okleveles vegyészként 1983-ban kitüntetéses diplomával és azóta számos beosztásban szolgálta az egyetemet: A Szerves Kémiai Tanszéken kezdte oktató és kutatómunkáját, a Kémiai Intézet vezetője, a Kémia Doktori Iskola helyettes vezetője, a Szerves Kémiai Tanszék tanszékvezetőhelyettese, valamint a kémiai Habilitációs Bizottság tagja volt. A Természettudományi Kar gazdasági dékánhelyettese 1999-2002 ciklusban, az egyetem Informatikai Bizottságának tagja a TTK képviselőjeként 1997-1998 és 2003-2010 időszakokban. A JATE
Közalkalmazotti Tanácsának választott tagja 1995-től, majd elnöke 1998-99 végéig (a JATE megszűnéséig), illetve 2011-2014 között az SZTE Közalkalmazotti Tanácsának póttagja. A tehetséges fiatalok támogatója volt az SZTE Eötvös Loránd Kollégium egyik védnökeként 2002 óta, valamint az Eötvös Kollégistákért Alapítvány egyik kurátoraként 2010-16 között. A Kémiai Tanszékcsoport/Intézet helyettes vezetője és az intézet Oktatási Bizottságának vezetője 2013-2018 között. A TTIK Kari Tanácsának póttagja, illetve tagja volt 1990 óta, a Szenátus póttagja 2013-16 között, az Egyetemi Doktori Tanács póttagja 2016-19 között.

Dr._Palinko_Istvan

Az angol szakfordító-képzés majd a természettudományi szakfordító-képzés tantárgyi felelőse volt 2003 óta. A kémia alapszak Eurobachelor pályázatának és a cím megújításához kapcsolódó pályázat készítője. 2017 óta az EOES (European Olympiad of Experimental Science) rendezvényre készülő magyar csapatok kémiamentora, melynek eredményeként az EOES 2021-ben Szegeden kerül megrendezésre. A Szegeden zajlott 2019. évi Biológiai Diákolimpia Tudományos Bizottságának tagjaként is segítette egyetemünk hírnevének öregbítését. Fontosnak tartotta a szomszédos országokbeli egyetemek közti kapcsolatokat, ezért évek óta tart kurzusokat a Babes-Bolyai Egyetem vendégprofesszoraként, illetve számos alkalmommal vett részt a kolozsvári Vegyészkonferencián, a szovátai Bolyai és a szabadkai Nyári Akadémiákon.

Pálinkó István fő kutatási érdeklődése a szerveskatalízis volt, de emellett számos szerves kémiai reakcióhoz kapcsolódó kutatás kísérleti megvalósításában és a folyamatok elméleti modellezésében vett részt hazai (MTA TTK, ELTE, SZTE GYTK és ÁOK) és külföldi (UK, B, S, D, USA) kutatókkal. Pálinkó István a szerves kémia számos tárgyköréből tartottmind az osztatlan, mind az alap- és mesterszakos képzésekben alapozó és haladó előadásokat, valamint szemináriumokat, laboratóriumi gyakorlatokat vegyész, biológus, gyógyszerész, kémiatanár, környezettudományi, kémia, biológia, környezetmérnök és környezettan szakos hallgatók, továbbádoktoranduszhallgatók számára. Témavezetőként 61 hallgató diplomamunkáját, 56 hallgató szakdolgozatát és 24 hallgató tudományos diákköri munkáját irányította. 14 fő védte meg PhD. fokozatát és 9 doktoranduszhallgató témavezetője volt. Számos helyi, valamint hazai egyetemi doktori fokozat, illetve MTADoktora cím megszerzésére irányuló eljárás során tevékenykedett bizottsági elnökként, bírálóként, és doktori szigorlatok vizsgáztatójaként.

Nemzetközi ismertségű kutató, aki a Kémiai tudomány kandidátusa, illetve az MTA doktora címet 1990-ben és 2007-ben szerezte. Kiemelkedő kutatási képességét jelzi a több mint 280 referált nemzetközi közlemény 569 összesített hatástényezővel és az azokra kapott 3215 hivatkozás. Kutatásaira OTKA, NKFIH, OMFB programok keretében, valamint a külföldi Biliton Aluminium Australia PTY Ltd. cég révén elnyert támogatásokkal többszáz millió forintot tudott fordítani. Egyébszakmai szervezetekben is fontos szerepet töltött be: többek között a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára volt 2015-től, MTA Doktori képviselő 2016-tól, az MTA Doktori Tanács tagja 2020 évtől, továbbá az MTA Katalízis Munkabizottságának titkára 2010-17 időszakban és elnöke volt 2017 óta.

Elismerésül Széchenyi és Széchenyi Professzori Ösztöndíjakban részesült, valamint 2004-ben Oláh György díjat vehetett át.

A több évtizedes egyetemi szolgálatának elismeréseképpen részére a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Pro Universitate-díjat adományozta 2020-ban.


A 2009-2014-es vegyész évfolyam megemlékezése

BÚCSÚZUNK DR. PÁLINKÓ ISTVÁNTÓL

Tisztelt Professzor úr, kedves Stike!


Felfoghatatlan, hogy búcsúznunk kell Tőled, mentorunktól, témavezetőnktől, oktatónktól. Felfoghatatlan, hogy a pandémia okán, méltó módon ezt nem tehetjük meg. Felfoghatatlan, hogy a folyosó végi kis irodában, a kutyás poszter mellett többé nem kérhetünk tanácsot Tőled és nem nevetünk együtt a vicceiden.


Fájó szívvel búcsúzik Tőled a családod, a kollégáid és mindenki, aki ismert. Színes egyéniség voltál, de erről a közeli hozzátartozóid és barátaid még sokkal többet tudnak mesélni, mint mi. Gazdag tudományos életpályádat bemutatják munkatársaid, megannyi bizottság és szervezet, melynek tagja voltál. Azonban mi, volt tanítványaid is szeretnénk elbúcsúzni, visszamenni az időben, és a hallgató szemszögéből bemutatni azt, hogy a publikációs számok és kurzuscímek mögött ki az az oktató, akit minden hallgató szeret. Akinek még az a diák is meghallgatja az óráját, akit nem érdekel a szerves kémia.


Az egyetem nem csupán falakból áll. Éppen a közösségtől, élményektől, és az ilyen oktatóktól, mint Te, válik azzá az intézménnyé, melyet úgy szeretünk. Az évfolyamok jöttek mentek, de Te mindegyikük számára legendássá váltál. Az előadásaidat már előre vártuk, és igyekeztünk az általad tartott laborgyakorlatokra bekerülni, mert a jó hangulat mellett rengeteget tanulhattunk Tőled. Mindannyiunk emlékezetében él a kép, ahogyan a munkától megkopott fehér köpenyed lobog az ablakon befúvó szélben. Te voltál a labor hőse, akire felnézhettünk és példaképünk lehetett. Sorra törnek fel az emlékek, amitől egyre nagyobbra húzódik a szánkon a mosoly, miközben a könnyeink potyognak a bánattól. A Kémia Intézet nélküled nem lesz ugyanaz. A ,,kutatólábost” nem fogják ismerni a fiatalabbak, és az intelem, hogy „nagyobbfajta krokodil ne ússzon benne” a vasárnapi ebéd utáni mosogatáskor sem lesz mindenkinek ismerős. Azt sem fogja már senki mérni, hogy „két vödör vízzel mennyit futnak százon” az oktatók. Nem mondja el senki a diákoknak, hogy ,,a tehén egy izomerizációs reaktor”, és azt sem, hogy mikkel fognak találkozni, ,,amikor a laborban eszetlenkednek”. A fiúk figyelmét sem hívja fel arra senki, hogy a ródium a legdrágább fém, és egy ,,igazi nőcsábító”. Ki fogja ezután megtanítani, hogy ,,hogyan készül a polip ropilén” és hogyan kell a "saccimetriát" alkalmazni? Mert a humor is része volt az egyéniségednek. Köszönjük, hogy önzetlenül segítettél, bármilyen rendezvényt is szerveztünk.


Köszönjük, hogy a kedvünkért megváltoztattad a tantervet abban az eleve kaotikus félévben, mikor hamarabb vittünk végig szintéziseket, minthogy megtanultuk volna az elméleti hátteret hozzá előadásokon. Te kedveztél nekünk azzal, hogy a sok-sok fehér porban végződő szintézis után mindenki olyan gyümölcsésztert készíthetett, amilyet épp megkívánt. Köszönjük, hogy a záróvizsga előtt az évfolyamunknak külön felkészítést tartottál. Köszönjük, hogy szerettél minket. Sosem fogjuk elfelejteni, hogy a posztgraduális képzésben térítésmentesen tanítottál. Mert hittél a fiatalokban, és csak az számított, hogy továbbadd a tudást. Hisz ilyen egy igazi mentor, tanár, kutató.


Elbúcsúztattál minket, amikor mi ballagtunk a mesterképzés végén. A beszédedben azt mondtad, hogy bármerre is sodor az élet, Rád számíthatunk. Felfoghatatlan, hogy most nekünk kell elbúcsúznunk Tőled. Hiszen olyan sokat tanítottál nekünk. Nem csupán katalízist, kutatói gondolkodásmódot, angol szakkifejezéseket, vagy fizikai szerves kémiát. A kémia iránti szeretetet, a hallgatókkal szembeni emberséges hozzáállást, és az elképesztő munkabírást. Azt, hogy ha sokat dolgozunk, elérjük a célunkat. Felkaroltad, aki hajlandó volt tanulni és fejlődni, de felkaroltad azt is, akiben senki sem hitt. Megpróbáljuk mindannyian megőrizni és továbbvinni a tanításaidat, életszeretetedet, hozzáállásodat. Az útravaló, melyet nekünk adtál, bennünk tovább élni fog, és megpróbáljuk mi is méltósággal továbbadni azt. Hálásak vagyunk, hogy megismerhettünk.


Kedves Stike! Mindig is szeretettel és tisztelettel fogunk emlékezni Rád:


A 2009–2014-es vegyész évfolyam valamennyi tagja