Gyász gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, barátunk DR. Lehoczki Endre Lajos Emeritus Professor 2021. május 1. napján, életének 80. évében elhunyt.

Lehoczki Endre 1941-ben, Miskolcon született. Egyetemi tanulmányait Gödöllőn, az Agrártudományi Egyetemen kezdte. Korán elhatározta, hogy a növények fotoszintézisével kíván foglalkozni, de hazánkban ekkor még nem volt biológusképzés, így a biológus- növényfiziológus diplomát 1968-ban a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem Biológia és Talajtani karán szerezte meg. Egyetemi doktori fokozatot már Szegeden a József Attila Tudományegyetem (JATE) Biofizikai tanszékén kapott 1971-ben. 1971-1975 között a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának Biofizikai Intézetében dolgozott. 1977-ben lett a biológiai tudományok kandidátusa. Ekkor már a JATE Növénytani Tanszékén működő MTA kutatócsoport tagja volt, melyet sokáig, 1996-ig, vezetett. 1979-1980 között tanulmányúton vett részt Moszkvában a Bach Biokémiai Intézet Fotobiológiai Laboratóriumában. 1996-ban lett az MTA doktora. 1998-tól három évig az Eszterházy Károly Főiskola Növényélettani Tanszékének tanszékvezetői feladatait is ellátta, miközben már a JATE Növénytani Tanszékén (később Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Növénybiológiai Tanszék) dolgozott. Munkatársai és hallgatói rendkívüli segítőkészségéről, mély szakmai tudásáról, és kiváló ismeretátadó képességéről ismerhették. Munkássága folyamán a növénybiológia különböző területei kerültek érdeklődésének középpontjába, így foglalkozott a klórozott fenilurea herbicidek hatásmechanizmusával, a növényi membránok lipidösszetételének változásával, legfontosabb eredményei a korábban herbicidként használt atrazin és paraquat rezisztencia mechanizmusának feltárásához, valamint az ezzel kapcsolatos fotoszintetikus változások vizsgálatához kapcsolódnak. Így fontos kutatási területe a fotoszintézis vizsgálata módosított összetételű kloroplasztiszokban, a gyomnövények stressztűrése fény- és szárazságstressz jelenlétében, a különböző fotoprotektív folyamatok vizsgálata. 97 tudományos közlemény fűződik a nevéhez. Több szakbizottságnak is tagja volt, többek között a Magyar Növényélettani Társaság Választmányában, valamint a Scientia Amabilis Alapitvány a Magyar Növényélettanért Kuratóriumában is szerepet vállalt. Számos szakdolgozat és diplomamunka készült a vezetésével. Négy doktori értekezés született szakmai irányítása mellett.


Kiváló oktatói és kutatói munkáját Széchenyi Professzori Ösztöndíjjal ismerték el (1997-2000). A növényfiziológia területén elért eredményeiért 2008-ban megkapta a Magyar Növénybiológiai Társaság által adományozott Farkas Gábor Díjat. Ebben az évben nyugállományba vonult. 2014-ben az egyetem professor emeritus címet adományozott a számára és szinte haláláig részt vett a tanszék életében.


Kegyelettel őrizzük kiváló kollégánk és oktatónk emlékét,

 

 

Fehér Attila

tanszékvezető egyetemi tanár

Szeged, 2021. 05. 13.