Gyász gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, tanárunk, barátunk dr. Bartók Mihály Professor Emeritus, a JATE Természettudományi Karának volt dékánja, Szerves Kémiai tanszékének volt vezetője, Széchenyi-díjas kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 2020. február 28-án, életének 87. évében elhunyt.

Bartók Mihály Szegeden született 1933-ban. A szegedi Vegyipari Technikum elvégzése után 1953-ban kezdte meg egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán, itt szerzett 1958-ban diplomát. Ezt követően az Egyetem Természettudományi Karának Szerves Kémiai Tanszékén kapott tanársegédi állást. 1962-ben (amikor az Egyetem felvette a József Attila Tudományegyetem nevet) adjunktussá, 1966-ban docenssé, 1973-ban pedig a tanszék vezetőjévé nevezték ki. Egyetemi tanári megbízását 1977-ben vette át. A tanszék élén 1994-ig állt. Két cikluson keresztül (1981-1987) a Természettudományi Kar dékánja volt. 1996-ban a Magyar Tudományos Akadémia és a JATE közös Organikus Katalízis Kutatócsoportjának vezetője lett, amely tisztséget 2003-ig töltötte be (2000-től az Egyetem neve ismét Szegedi Tudományegyetem). 2002-ben professor emeritusi címet kapott.


Dr._Bartok_Mihaly


1965-ben védte meg a kémiai tudományok kandidátusi, 1977-ben akadémiai doktori értekezését. A Szegedi Akadémiai Bizottság, az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottság, valamint a Doktori Tanács kémiai szakbizottságának tagja lett. 1987-ben választották meg a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1995-ben rendes tagjává. Akadémiai tisztségei mellett tagja volt a Magyar Kémikusok Egyesületének, az Amerikai Kémiai Társaságnak (American Chemical Society) és az Angol Királyi Kémiai Társaságnak (Royal Society of Chemistry). Kutatási területei a heterogén katalitikus reakciók sztereokémiája és mechanizmusa, enantioszelek tív heterogén katalitikus hidrogénezések voltak. A szerves vegyületek kontakt katalizátorok – ezen belül különösen fémkatalizátorok – hatására végbemenő átalakulásának kémiája területén ért el fontos eredményeket. Nevéhez fűződik egyes szerves reakciók mechanizmusának tisztázása, valamint új heterogén katalitikus reakciók felfedezése. Tisztázta egyes szerves kémiai reakciók mechanizmusát, valamint új heterogén katalitikus reakciókat fedezett fel.


A heterogén katalízis sztereokémiájának kutatásában elért, nemzetközileg elismert eredményeiért, iskolateremtő tevékenységéért, tudományos és oktatói életműve elismeréseként 2005-ben Széchenyi-díjban részesült.


Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem, a Természettudományi és Informatikai Kar, valamint a TTIK Kémiai Intézete a saját halottjának tekinti.


Dr. Bartók Mihály búcsúztatására

2020. március 16-án, hétfőn 11 órakor kerül sor

a szegedi Evangélikus Templomban.

(Szeged, Tisza Lajos krt. 16.)


A család kérésére részvétüket egy szál rózsával fejezzék ki.


Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo