_MG_9627

Krisztin Tibor matematikus, akadémikus, az SZTE professzora kapta a Szele Tibor Emlékérmet

A nemzetközi rangú szegedi matematikai iskola kutatója, a Szegedi Tudományegyetem professzora, az akadémikus Krisztin Tibor kapta a Bolyai János Matematikai Társulat legrangosabb díját, a Szele Tibor Emlékérmet.


A fiataloknak a tudományos munkába való bevezetése terén nyújtott teljesítményt is elismeri a 125 éve alapított Bolyai János Matematikai Társulat által 1970 óta adományozott Szele Tibor Emlékérem. Ezt a hazai matematikai díjat 2016. december 14-én vette át Krisztin Tibor akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék professzora, akit tucatnyi doktorandusz és PhD fokozatot szerzett matematikus tekinti mesterének.


„Az elméleti matematika nem egy eszközigényes tudomány. Újabban azonban a számítógépek egyre nagyobb szerepet kapnak a sejtések, várható eredmények megfogalmazásában, sőt azok bizonyításában is. A megoldási lehetőségek, az ötletek többnyire fejben fogalmazódnak meg. Aztán a részletek kidolgozása sokszor hosszadalmas folyamat, amelyben matematikai eszközök, technikák egész sorára lehet szükség” – magyarázta Krisztin Tibor. A szegedi matematikus – többek között – késleltetett differenciálegyenletekkel foglalkozik. Ilyenek fordulnak elő például az irányítási feladatokban, a fertőzések terjedésének a modellezésében, a pénzügyi folyamatok leírásában.


A differenciálegyenletekről 4 évente a Szegedi Tudományegyetemen rendezett nemzetközi matematikai konferencia szervezőjeként is széles kutatói kapcsolathálóval rendelkezik Krisztin Tibor. A késleltetett, monoton visszacsatolást modellező funkcionál-differenciálegyenletek egy osztálya globális attraktorának dinamikai, geometriai és topológiai jellemzésében áttörést hoztak eredményei. A nulla egyensúlyi helyzet egy háromdimenziós attraktorának a szerkezetét jellemzi az az 1999-ben megjelent monográfia, amelyet Krisztin Tibor – Hans-Otto Walther és Jianhong Wu mellett – társszerzőként jegyzett. A kapott halmazt a szakirodalom Krisztin–Walther–Wu-attraktornak nevezi. Kollégáival együtt 2016-ban azért nyerte el a Moore-díjat Krisztin Tibor, mert – a szegedi Bánhelyi Balázzsal és Csendes Tiborral, illetve a bécsi Arnold Neumaierrel közösen – igazolták Edward Maitland Wright angol matematikus 1955-ben megfogalmazottsejtését csaknem a teljes megadott paramétertartományban arról, hogy egy viszonylag egyszerű késleltetett differenciálegyenlet megoldásai nullához tartanak.


_MG_9629


„Egy adott tudományterület fejlettségi szintjét ma azon is le lehet lemérni, hogy mennyire tudja a problémáit megfogalmazni a matematika nyelvén” – vázolta a professzor. Matematikusként elsősorban a felmerülő elméleti problémák megoldása izgatja Krisztin Tibort, akinek eddig több mint hatvan tudományos dolgozata jelent meg rangos nemzetközi folyóiratokban. Három tudóstársával együtt – az állapotfüggő késleltetésű funkcionál-differenciálegyenletek területének eredményeit áttekintve – kidolgozta egy geometriai elmélet alapjait.


Az 1970 óta évente kiosztott Szele Tibor Emlékérmet a magyar matematikai élet olyan nagyjai mondhatják magukénak, akiknek a tanítványai is jelentőset alkottak. Krisztin Tibor a kutatómunkájába több doktoranduszát is bevonta. Például Vas Gabriellával közösen bizonyították egy új attraktor létezését; Röst Gergely pedig – többek között – járványterjedési matematikai modellek vizsgálatában találta meg a saját témáját és hangját. A – többek között – Pro Universitate-díjas Krisztin Tibor is közreműködik a világhíres szegedi matematikai iskola, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete tehetséggondozó programjában.