tabla

Jelentkezés Részismeretek szerzése képzésre

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 25.


Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés

Az alábbi törvényi szabályozás alapján részképzésre (részismeretek megszerzésére), az intézményi kapacitás terhére, a felvételi eljárástól független folyamatban vehetők fel hallgatók. A részképzés célja lehet, hogy

hallgatói jogviszony mellett összegyűjthessen a hallgató olyan és annyi kreditet, amelyek további képzések bemeneti feltételei. Pl. egyszakos tanári oklevéllel rendelkező teljesíthesse a másik szak mesterszintű

képzésébe való bemenethez szükséges 50 szakmai kreditet.


FTV 42. § (1) A hallgató

a, a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,

b, kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakjára.

(2) A felsőoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyeket – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára –

külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást köteles kiállítani. Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsőfokú tanulmányokba a kreditátvitel

szabályai szerint beszámítható.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.


A 2014/15-ös tanévre az SZTE TTIK meghirdet az alapképzési szakokra – nappali vagy levelező tagozaton – a normál felvételi és a pótfelvételi eljárás után fennmaradó létszámkeret terhére - részismeretek megszerzése

érdekében folytatott képzéseket, önköltséges formában. Az önköltség összege félévenként 10 felvett kredit alatt 50 000 (ötvenezer), 11 és 20 felvett kredit között 75 000 (hetvenötezer), valamint 21 és 30 felvett

kredit között 100 000 (egyszázezer) Ft.


A felvett hallgatók a szak felvehető kurzusaiból választhatnak, egyéb nem szakos kurzusok felvétele kurzusfelvevő lappal történik. Az aktuális félévre vonatkozó kurzuslista a www.stud.u-szeged.hu honlapon a Tanrend

(listás) cím alatt érhető el.


Kérjük, hogy a felvenni kívánt kurzusokat meglévő végzettségei, és a későbbiekben elvégezni kívánt mesterszak figyelembe vétele mellett, megelőzően egyeztesse az adott szak szerinti tanulmányi tanácsadó

oktatóval! http://www.u-szeged.hu/telefonkonyv


Biológus, Biológiatanár: Dr. Pfeiffer Ilona

Fizikus, Fizikatanár: Dr. Varga Zsuzsa

Geográfus: Dr. Mezősi Gábor

Földtudomány: Dr. M. Tóth Tivadar

Földrajztanár: Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea

Programtervező informatikus, Gazdaságinformatikus: Dr. Gombás Éva

Mérnökinformatikus: Dr. Kincses Zoltán


Informatikatanár: Németh Tamás

Vegyész: Dr. Pálinkó István

Kémiatanár: Németh Veronika

Környezetmérnöki: Dr. Dombi András

Környezettudomány: Dr. Rakonczai János

Környezettan-tanár: Dr. Gálfi Márta

Matematikus, Alkalmazott matematikus, Matematikatanár: Dr. Németh Zoltán


Jelentkezési határidő 2014. augusztus 25.

Jelentkezési lap


Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea
oktatási dékánhelyettes

Szeged, 2014. július 29.
Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo