rost_gergely

Szegedi kutatókra figyeltek az Akadémián

Dr. Röst Gergely az MTA Matematikai Tudományok Osztályának egyik díját vehette át, míg a tudományos osztályüléseken két szegedi informatikus és egy fizikus képviselte az SZTE TTIK-t.


Az Akadémiai Díjak múlt heti kiosztása mellett (mellyel három szegedi professzort is díjaztak) az SZTE TTIK több kutatója is szerepet kapott a Magyar Tudományos Akadémia 183. közgyűléséhez kapcsolódó rendezvénysorozat tudományos osztályülésein. Egy fiatal szegedi matematikust díjjal tüntettek ki, három kutató pedig meghívott előadást tartott.

Az MTA Matematikai Tudományok Osztálya négy különböző, pénzjutalommal is járó díjjal ismeri el a fiatal, 40 év alatti, tehetséges magyar matematikusok munkáját. Idén három díjat osztottak ki kiemelkedő teljesítményt nyújtó matematikusoknak a május 16-i tudományos osztályülésen.
Dr. Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetének adjunktusa az analízis területén végzett kiemelkedő kutatásokért járó Alexits György-díjat vehette át. A szegedi matematikus 2011-ben elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) fiatal kutatók támogatására létrehozott ösztöndíját (Starting Grant), ezenkívül kiterjedt oktatói munkát végez. Szakterülete a differenciálegyenletek, a bifurkációelmélet, de a matematikai járványtanban is kiemelkedő eredményeket tudhat magáénak.

Az ünnepélyes díjátadót követő szakmai előadásokban a nagyméretű adatok és hálózatok kezelésének matematikai vonatkozásai kerültek bemutatásra. A meghívott előadók között szerepelt a múlt héten Akadémiai Díjjal kitüntetett Dr. Gyimóthy Tibor professzor (SZTE Szoftverfejlesztési Tanszék), aki "Karbantartási problémák millió sor felett" címmel tartott előadást.
Ugyanezen az ülésen Dr. Jelasity Márk (MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport) a milliós hálózatokban tapasztalható kollektív tanulási folyamatokról beszélt. A szegedi kutató előadásában kihangsúlyozta, hogy világszerte emberek milliárdjai használnak ma már ún. okostelefonokat, melyke számos információt gyűjtenek és tárolnak a felhasználóról; mobiltelefonjaink tudják azt is, hogy adott pillanatban hol vagyunk, merre mozgunk. A matematikusok szerint a bennük rejlő információtömeg kiaknázása számos lehetőséget rejt magában. Közéjük tartozik az ún. kollaboratív adatbányászat, de akár az egyes járványok terjedésének előrejelzése is: az okostelefonokban tárolt adatokból például meghatározhatjuk, hogy egy járvány kitörése esetén kik tartoznak a veszélyeztetett csoportba.

Szintén volt szegedi meghívottja a Csillagászati és Űrfizikai Tudományos Bizottság ülésének is: itt Dr. Vinkó József (SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék) tartott áttekintő előadást az extrém fényes szupernóvákról.

Forrás: www.mta.hu