Mecses

Gyászjelentés

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Dr. Pávó Imre a Szegedi Tudományegyetem címzetes docense tragikus hirtelenséggel, 2012. augusztus 4-én elhunyt.


Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy


Dr_Pavo_Imre


Dr. Pávó Imre


matematika-fizika szakos középiskolai tanár, villamosmérnök, a műszaki tudományok kandidátusa, az MTA Matematikai Logikai és Automataelméleti Kutatócsoport főmunkatársa és megbízott helyettes vezetője, a Szegedi Tudományegyetem címzetes docense, számos szegedi matematikus, fizikus és biológus hallgató oktatója, a Kisteleki Gimnázium, a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, a szegedi Textiltechnikum, valamint a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola szegedi tagozatának tanára, életének 80., boldog házasságának 53. esztendejében, szellemi alkotóképességének újabb kiteljesedése idején tragikus hirtelenséggel, 2012. augusztus 4-én elhunyt.

Búcsúztatására 2012. augusztus 15-én 11 órakor kerül sor a Rókusi Római Katolikus templomban, örök nyugalomra ugyanazon a napon 13 órakor helyezzük a Bajai úti Református temetőben.

Vigasztalhatatlan családja, felesége, fiai, menyei, unokái és szeretett rokonai