MOL_logo

Ösztöndíjfelhívás: MOL fiatal kutatói ösztöndíj

A TTK Öregdiák Alapítvány és a MOL Nyrt. pályázatot ír ki a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében azon hallgatók számára, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtanak az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon.


Ösztöndíjfelhívás


TTK ÖREGDIÁK ALAPÍTVÁNY – MOL Nyrt.


MOL fiatal kutatói ösztöndíjA TTK Öregdiák Alapítvány és a MOL Nyrt. pályázatot ír ki a 2013/2014-es tanév tavaszi félévében azon hallgatók számára, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtanak az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon.


A TTK Öregdiák Alapítvány tevékenysége:

 • elősegíti az egykori és jelenlegi hallgatókkal, oktatókkal, kutatókkal és munkatársakkal való szorosabb kapcsolat kialakítását és az „öregdiák” mozgalommal kapcsolatos rendezvények hagyományteremtését,

 • folyamatosan támogatja a Kar egykori és jelenlegi hallgatóinak kutatásait, konferencia részvételét, továbbá ösztöndíjat és utazási támogatást nyújt az arra érdemes hallgatók számára,

 • céljául tűzte ki az „SZTE TTIK Kiváló Hallgatója” éves kitüntetés fenntartását és továbbfejlesztését.


Pályázat célja:

 • Pályázhatnak a MOL kutatásfejlesztési profiljához közel álló tudományterületen (pl.: földtudományi szénhidrogén előfordulásokhoz kapcsolódó kutatások (geostatisztika, földtan, stb.), szénhidrogén kutatás-termeléshez kapcsolható határfelületi, fizikai-kémiai, szerves kémiai, stb. kutatások, valamint speciális, olajiparban is alkalmazható műszerek kifejlesztéséhez és teszteléséhez kapcsolódó lézer fizikai kutatások) kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók.

 • A MOL kutatás-fejlesztési projektjeiben történő aktív közreműködés előnyt jelent a kiértékelésnél.

 • Ösztöndíj, és utazási vagy kutatási támogatás kerül kiosztásra.


Pályázásra jogosultak:

 • BSc vagy MSc képzésben résztvevő hallgatók

 • PhD hallgatók


A pályázás módja:

 • Jelentkezési lap kitöltése

 • A jelentkezési lapon szerepeltetni kell a pályázó személyi adatait, fényképes szakmai önéletrajzát, az elvégzett szemeszterek tanulmányi átlagait, a megszerzett nyelvvizsgákat, az elért tudományos eredményeket (Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és helyi TDK helyezések, tudományos közlemények, konferencia előadások), egyéb ösztöndíjakat és elismeréseket (pl. Köztársasági Ösztöndíj, Városi Ösztöndíj, Demonstrátori ösztöndíj, stb.)

 • Motivációs levél, amelyben a hallgató röviden bemutatja a MOL kutatás-fejlesztési profiljához való kapcsolódását és/vagy jövőbeni terveit, valamint a fentieken túli szakmai tevékenységét (ha van ilyen, pl.: egyesületi, diákszervezeti tevékenységek, publikációk, konferencia előadások, stb.)


A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • Hitelesített leckekönyv másolat

 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok)

 • Helyi TDK és OTDK eredmények oklevele(i)

 • Ösztöndíjak és elismerések oklevelei


Pályázati határidő:

 • 2014. április 18. 12 óra


Letölthető dokumentumok:


A mellékletekkel ellátott jelentkezési lapokat az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályán lehet leadni.

 

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo