mta

Új akadémikusok az SZTE TTIK-ról

Prof. Dr. Krisztin Tibort és Prof. Dr. Tamás Gábort az MTA levelező tagjává, míg az SZTE TTIK-n is oktató Prof. Dr. Major Pétert rendes taggá választották az Akadémia 184. közgyűlésén.

Új akadémikusok az SZTE TTIK-ról


Prof. Dr. Krisztin Tibort és Prof. Dr. Tamás Gábort az MTA levelező tagjává, míg az SZTE TTIK-n is oktató Prof. Dr. Major Pétert rendes taggá választották az Akadémia 184. közgyűlésén.


184. közgyűlését tartja Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia (MTA). Az ülés első napján megtartott szavazás eredményeként huszonhat kiemelkedő elismertségű kutató az Akadémia levelező tagja lett. Az alapszabály szerint az választható taggá, aki az MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékűnek minősített tudományos fokozattal rendelkezik, illetve „aki tudományát elismerten és különösen magas színvonalon, alkotó módon műveli”. Az akadémikusválasztást megelőző eljárásban az MTA 141 doktorára érkezett ajánlás, a jelölési szakaszban 40 személy kapta meg a tudományos osztályokon a minimálisan szükséges ötvenszázalékos többséget, közülük az Akadémikusok Gyűlése 26 személyt választott levelező taggá. Az új levelező tagok között a Szegedi Tudományegyetem két oktatóját-kutatóját is ott találjuk: Krisztin Tibort, az SZTE TTIK Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárát, valamint Tamás Gábort, az SZTE TTIK Biológus Tanszékcsoport Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék egyetemi tanárát, az MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózat Kutatócsoport vezetőjét.

 

Krisztin_TiborKrisztin Tibor a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a differenciálegyenletek és a funkcionál-differenciálegyenletek témája. Legjelentősebb nemzetközi visszhangot kiváltó eredményeit az utóbbi tizenöt évben érte el a funkcionál-differenciálegyenletek globális, geometriai elméletében. A professzor 1999-ben megjelent, társszerzőként írt monográfiájában a nulla egyensúlyi helyzet egy háromdimenziós attraktorának a szerkezetét jellemezte. A téma kutatásába több doktoranduszát is bevonta; egyikükkel 2011-ben 64 oldalas dolgozatban bizonyították egy új típusú attraktor létezését. Egy új területen, az állapotfüggő késleltetésű funkcionál-differenciálegyenletek elméletében is alapvető eredményeket ért el, valamint kidolgozta egy geometriai elmélet alapjait is.Tamas_GaborTamás Gábor a Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózat Kutatócsoport vezetője. A 44 éves neurobiológus már PhD-hallgatóként kimagasló eredményeket ért el Somogyi Péter oxfordi intézetében: Meghatározta az egyes agykérgi idegsejttípusokat összekötő szinapszisok számát és hatását. Nevéhez kötődik például a lassú gátlást kialakító sejtek felfedezése, az agykéregben betöltött szerepük jellemzése. Eredményei csúcstechnológiát képviselő élettani, morfológiai, molekuláris módszerek kombinációin alapulnak. Felfedezéseivel alapvetően megváltoztatta a magasabb kognitív funkciók kialakításért felelős agykéreg normális működéséről kialakult elképzeléseket. Megfigyelései lehetővé tették számos neurológiai kórkép (pl. skizofrénia, autizmus) kialakulásának jobb megértését. Tanítványai sikerrel szerepeltek az MTA Lendület programjában és kimagasló nemzetközi pályázatokon egyaránt.


Major_PeterAz Akadémia rendes tagjává választották Prof. Dr. Major Pétert, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatóprofesszorát, az SZTE TTIK Sztochasztika Tanszékének egyetemi tanárát. A matematikust 2004-ben választották az Akadémia levelező tagjává. Szakterülete a matematikai statisztikus fizika és a matematikai statisztika; pontos eredményeket ért el a síkbeli négyzetrács egy görbe közelébe eső pontjainak statisztikájában, ezzel az úgynevezett kvantumkáosz elméletéhez járult hozzá. Lelkes és áldozatvállaló egyetemi oktató, igényes kurzusai felbecsülhetetlen értéket jelentenek a hallgatói elit számára.

Forrás: www.mta.hu

 

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo