Kérelmek

Tájékoztató

Határidő: A fenti kérelmek többségének beadása beadási időszakhoz vagy határidőhöz kapcsolódik

Díj: Az egyes határidők elmulasztása késedelmi díj fizetését vonják maguk után, ezekről itt tájékozódhat: Hallgatói Juttatási és Térítése Szabályzat II. számú melléklet
Törzslap igénylési kérelem

Röviden: A hallgatói teljesítések igazolása ösztöndíj és egyéb pályázatok esetén.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

KREDITÁTVITEL

Röviden: Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: ETR naptár szerint

FÉLÉVHALASZTÁS új felvetteknek

Röviden: A hallgató a megkezdett aktív félév helyett – tanulmányainak első félévében különös méltánylást érdemlő okra hivatkozva – félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe – amennyiben ezt a kurzusfelvételi időszak végéig benyújtott kérelemre a kari Tanulmányi Bizottság engedélyezi.

Kérelem beadása | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja

PASSZÍV FÉLÉV BEJELENTÉSE

Röviden: Későbbi félévekben (nem a tanulmányok megkezdésének első félévben) a passzív félévet a MODULO-ban, elektronikusan kell bejelenteni.

Kérelem beadása | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a kurzusfelvételi időszak utolsó napja (aktív státuszt megelőzően)

KURZUSFELVEVŐ LAP

Röviden: Ha a hallgató olyan kurzust kíván felvenni, amelyet más szak számára hirdettek meg, kurzusfelvevő lap segítségével teheti meg.

Kérelem beadása / Tájékoztató | Beadási határidő: Ősz / Tavasz: a szorgalmi időszak harmadik hetének a vége.

A kitöltött, aláírt és hitelesített kurzusfelvevő lapot scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

KURZUSFELVEVŐ LAP PhD

Kurzusfelvétel a szorgalmi időszak 6. hetében csak kurzusfelvevő lappal lehetséges.

Kérelem beadása | Beadási határidő: A szorgalmi időszak hatodik hetének végéig.

A kitöltött, aláírt és hitelesített kurzusfelvevő lapot scannelve e-mailben küldje el a Kolonics.krisztina@sci.u-szeged.hu címre!

(Tárgyleadás a tárgyfelvételi időszakon kívül nem lehetséges!)

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS CSÖKKENTÉS

Röviden: Az önköltségre/költségtérítésre vonatkozó kérelemben önköltség/költségtérítés csökkentést lehet kérni.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKIRÁNYVÁLASZTÁS/SZAKOSODÁS

Röviden: A szakirány választásnak (továbbiakban a szakosodásnak) alapvetően két fajtája van:

1) A képzési programok egy részében felvehető a saját szakon belül szakmai szakirány, illetve képzés,

2) Azok, akiknek alapszakja olyan, amelyre tanári mesterképzés épülhet (elnevezése szerint tanárképes szak), választhatják a második tanári szak megalapozásához vezető képzés valamelyikét (tanári minor).

Kérelem beadása: A szakirányra jelentkezés az TR-be belépve az Ügyintézés/Jelentkezés szakosodásra menüpont alatt érhető el. | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: az adott kivetés esedékességi dátuma előtti 15 napig

SZAKVÁLTÁS

Röviden: Szakváltás ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakok között kérhető.

Kérelem beadása* | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

* A kitöltött, aláírt kérelmet scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

SZAKIRÁNY/TANÁRI MINOR VÁLTÁS/LEADÁS

Röviden: Korábban választott/felvett szakirány kérelemre módosítható, további szakirány leadható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

* A kitöltött, aláírt kérelmet scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

MÁSODIK VAGY TOVÁBBI SZAKIRÁNY FELVÉTELE

Röviden: További szakirány kérelemre és költségtérítés fizetése mellett felvehető.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

* A kitöltött, aláírt kérelmet scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

TAGOZATVÁLTÁS

Röviden: A képzés meglévő munkarendje, tagozata (nappali vagy levelező) kérelemre módosítható.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

* A kitöltött, aláírt kérelmet scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

FÉLÉVKIHAGYÁS

Röviden: Félévkihagyási kérelem benyújtható az adott félévi vizsgaidőszak megkezdéséig, ha a hallgató szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül kényszerül tanulmányainak szüneteltetésére, abban az esetben, ha már aktív státuszt szerzett az adott félévben.

Kérelem beadása | Beadási határidő Ősz / Tavasz: aktív státusz követően, a szorgalmi időszakban bármikor

ÁTJELENTKEZÉS/ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL

Röviden: Más felsőoktatási intézménnyel jogviszonyban álló hallgató kérheti átvételét, ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez tartozó szakra.

Kérelem beadása* | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz: december 1-től 15-ig | Beadási határidő Tavasz: május 1-től 15-ig

* A kitöltött, aláírt kérelmet scannelve e-mailben küldje el a trreferens@sci.u-szeged.hu címre!

DÉKÁNI MÉLTÁNYOSSÁG

Röviden: A TTIK dékánja a TVSZ. 12.1 pontja alapján, vizsgaidőszakon kívüli vizsgázást engedélyezhet, ha a vizsgaidőszakban olyan méltánylandó körülmények merültek fel, amik akadályozták a hallgatót az eredményes vizsgázásban.

Kérelem beadása | Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: a vizsgaidőszak utolsó két hete

KIVÉTELES TANULMÁNYI REND

Röviden: A kar a hallgatónak kérelemre kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet, ha a hallgató méltánylandó okból nem tud a tantervben előírt módon tanulmányi kötelezettségének eleget tenni.

Kérelem beadása | Tájékoztató (9.1, 2) | Beadási határidő Ősz / Tavasz: a szorgalmi időszak 4-ik hete, mert az 5-ik hétig döntés kell hozni (TVSZ 9.1. pont)

Tanulmányok befejezését igazoló dokumentum kérése

Röviden: Tanulmányok befejezését igazoló dokumetum kérése végzett, de oklevelet még nem szerző hallgatók részére. (Abszolutórium, Záróvizsga, Oklevél igazolás)

Kérelem beadása | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

OKLEVÉL (ÉS MELLÉKLETEINEK) KIADÁSA, A NYELVVIZSGA BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSE UTÁN

Röviden: Sikeres záróvizsgát tett, de akkor még nyelvvizsgával nem rendelkező hallgatók az eredeti nyelvvizsga birtokában kérhetik oklevelük és annak mellékleteinek kiadását.

Kérelem beadása / Tájékoztató | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

TÖRLÉS/HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉSE SAJÁT KÉRÉSRE

Röviden: Megszűnik a hallgatói jogviszony, ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján.

A hallgatói jogviszonyt megszüntető kérelmet kizárólag postai úton fogadjuk el!

Postai cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. fsz.8.

Kérelem beadása | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Beiratkozási szándékról történő lemondás

Röviden: Azon felvett hallgatóknak, akik nem kívánnak beiratkozni, a kérelem visszaküldésével nyilatkoznak a hallgatói jogviszonyról.

Kérelem beadása | Beadási határidő Ősz / Tavasz: kurzusfelvételi időszak zárásáig: Szeptember/Február

EGYÉB KÉRELEM

Röviden: A fenti kategóriák egyikébe sem tartozó, egyéni kérelmek is beadhatók.

Kérelem beadása | Beadási határidő Ősz / Tavasz: bármikor

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket