Igazolások

Tájékoztató

Határidő: A fenti igazolások többsége bármikor kérhető a félév során
Díj: Bizonyos igazolások, bizonyos esetekben ügyviteli díj befizetése mellett kérhetők. Az átutalás rendjéről a tanulmányi osztály ad tájékoztatást. A díjak mértékéről itt tájékozódhat: Hallgatói Juttatási és Térítése Szabályzat II. számú melléklet


Amennyiben bizonytalan, hogy melyik igazolásra, illetve ha a fenti kategóriák egyikébe sem tartozó igazolásra van szüksége, kérjen segítséget a tanulmányi előadóktól!

IGAZOLÁS CSOPORTOS TANíTÁSI GYAKORLAT IDŐPONTJÁRÓL

Röviden: A 2019/2020-as tanév tavaszi félévében csoportos tanítási gyakorlaton résztvevő hallgatók az egyetemi foglalkozásokról való hiányzást esetén az „Igazolás csoportos tanítási gyakorlat időpontjáról” című nyomtatvány kitöltésével igazolhatják. A dékáni utasítás tartalmazza az igazolás részleteit.

Dékáni utasítás: (pdf)

Űrlap: (doc)

JOGVISZONY IGAZOLÁS

Röviden: Jogviszony igazolás igényelhető a képzés adatairól, várható befejezéséről és az adott féléves státuszról, magyar nyelven.

Bővebben: (pdf)

Űrlap: (modulo)

JOGVISZONY IGAZOLÁS ANGOL NYELVEN

Röviden: Jogviszony igazolás igényelhető a képzés adatairól, várható befejezéséről és az adott féléves státuszról, angol nyelven.

Bővebben: (pdf)

Űrlap: A szakos tanulmányi előadótól email-ben igényelhető.

MEGSZŰNT HALLGATÓI JOGVISZONYIGAZOLÁSA

Röviden: Jogviszony igazolás igényelhető a képzés adatairól, a tanulmányok kezdetének és befejezésének idejéről, magyar nyelven.

Bővebben: Megszűnt jogviszonyú hallgató már nem tud a MODULO-ban elektronikusan jogviszony igazolást igényelni.

Űrlap: A szakos tanulmányi előadótól email-ben igényelhető.

TÁVOLLÉTI IGAZOLÁS LEVELEZŐKNEK

Röviden: Igazolás igényelhető a konzultáción vagy vizsgán való megjelenésről.

Bővebben: A konzultáció időpontjait az órarendek, a vizsgák időpontjait az ETR-ben ellenőrizzük.

Űrlap: (pdf)

KREDITIGAZOLÁS MAGYAR NYELVEN

Röviden: ETR-ből kinyomtatott kreditigazolás igényelhető a tanulmányok során addig teljesített kurzusokról és azok eredményeiről, egyes kurzusoknál tematikákkal vagy a tematikák helyére vonatkozó hivatkozásokkal.

Bővebben: A kreditigazolásról hiányzó tematikákat az egyes Tanszékekről önállóan tudja begyűjteni.

Űrlap: A szakos tanulmányi előadótól email-ben igényelhető.

KREDITIGAZOLÁS ANGOL NYELVEN

Röviden: ETR-ből kinyomtatott kreditigazolás igényelhető a tanulmányok során addig teljesített kurzusokról és azok eredményeiről, egyes kurzusoknál tematikákkal vagy a tematikák helyére vonatkozó hivatkozásokkal, angol nyelven, elsősorban 2006-ban, vagy azután végzettek számára.

Bővebben: Elkészülési ideje kb. 3-5 nap

Űrlap: (doc)

ABSZOLUTÓRIUM(VÉGBIZONYÍTVÁNY) IGAZOLÁS

Röviden: Dékán által aláírt igazolás igényelhető mely igazolja, hogy a képzési tervében előírt tanulmányi kötelezettségeit teljesítette.

Bővebben: Elkészülési ideje kb. 2-3 nap, megszűnt jogviszonyú hallgatóknak ügyviteli díjat (3000 Ft) kell fizetni, átutalással. Az átutalás rendjéről a tanulmányi osztály ad tájékoztatást.

Űrlap: (doc)

ZÁRÓVIZSGA IGAZOLÁS

Röviden: Osztályvezető által aláírt igazolás igényelhető mely igazolja, hogy sikeres záróvizsgát tett, de az előírt nyelvvizsga hiányában oklevelét még nem kapta meg. Tájékoztatjuk, hogy az igazolás végzettséget nem igazol.

Bővebben: Elkészülési ideje kb. 2-3 nap, megszűnt jogviszonyú hallgatóknak ügyviteli díjat (3000 Ft) kell fizetni, átutalással. Az átutalás rendjéről a tanulmányi osztály ad tájékoztatást.

Űrlap: (doc)

OKLEVÉL IGAZOLÁS

Röviden: Osztályvezető által aláírt igazolás igényelhető mely igazolja, hogy sikeres záróvizsgát tett, rendelkezik a szükséges nyelvvizsgával is, oklevelének kiállítása folyamatban van.

Bővebben: Elkészülési ideje kb. 1-2 nap.

Űrlap: (doc)

TANULMÁNYI ANYAKÖNYVI (LECKEKÖNYV) KIVONAT

Röviden: 2006 előtt végzett tanulmányokról magyar nyelvű, A/4-es formátumú igazolás igényelhető, például idegen nyelvre történő fordítás céljából.

Bővebben: Elkészülési ideje kb. 2 hét, mivel a központi irattárból kell hozzá a törzsanyagot kikérni. Minden esetben 3000 Ft ügyviteli díjat kell fizetni érte.

Űrlap: (doc)

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket