Tájékoztató kreditátviteli kérelmekhez

Az aktuális beadási határidőkről tájékozódjon az ETR naptárban!


A Kreditátviteli Bizottságok működési rendjét a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza.


Korábbi, felsőoktatási intézményben sikeresen elvégzett kurzusok beszámításával csökkenthető a szakon megszerzendő kreditek száma.

Fontos tudnivalók:

  1. Ajánljuk a kérelmek beadását az adott tárgyak meghirdetési féléve előtt és csak a kérelem elutasítása esetén, vegyék föl az adott tárgy kurzusát az Neptunban. Az esetleges elutasításokra is számítva érdemes a kreditátvitelt minél hamarabb, a képzés kezdetekor elindítani.
  2. A kreditátvitellel elismert kredit és érdemjegy a félévi átlagba nem számít bele ez alól kivétel az ERASMUS(**) program keretében elfogadott kreditek).
  3. Összetartozó (együttkreditált) előadás és gyakorlat esetén csak a kredites részre lehet és kell kreditátvitelt kérni.
  4. Szakdolgozat (készítés)-re nem lehet kreditátvitelt kérni.
  5. Általában a korábbi képzési ciklus teljesítései nem fogadhatók el a következő képzési ciklusban, hiszen a teljes korábbi képzés a diplomával, mint a szakra való előfeltétel, már beszámításra került. Kivétel a felsőoktatási szakképzés tárgyainak elfogadtatása a ráépülő alapszakon.


A kérvények kizárólag elektronikusan nyújthatók be a MODULO rendszerben a Kreditátviteli Iroda nevű beadási helyen.

A nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok csak legördülő menüből választhatók ki, ennek feltétele, hogy a korábbi tanulmányok intézményét a Tanulmányi Osztályon az eredeti dokumentumok (leckekönyv, kreditigazolás) bemutatásával időben írassák be a tanulmányi rendszerbe.

A nem SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok kötelező mellékletei kizárólag jpeg, gif, pdf (zip, arj, doc nem!) digitális formátumokban a következők:

  1. a leckekönyv megfelelő oldalának (oldalainak) egyszerű másolata/képe, vagy a tanulmányi osztállyal hitelesített ETR törzslap egyszerű másolata/képe, vagy a tanulmányi osztállyal hitelesített kreditigazolás megfelelő oldalainak egyszerű másolata/képe a szóban forgó tárgy(ak) egyértelmű megjelölésével,
  2. hitelesített kurzusleírás vagy tematika.


SZTE-n teljesített korábbi tanulmányok esetén hitelesített kurzusleírást vagy tematikát kötelező mellékelni, ha

  1. a teljesítés ideje a beadás dátumánál 5 évnél korábbi, vagy
  2. korábbi tanulmányait nem a TTIK-n, (vagy a TTK-n), hanem az SZTE más karán végezte.


Beadási határidők általában a következő félévi kurzusfelvételt megelőző időszakban vannak, a pontos dátumokat az ETR főlapon elérhető egyetemi naptár tartalmazza.

Beadási időszak Érintett hallgatók
őszi félévben, november közepe Mindenki, döntés a következő félévi kurzusfelvétel megnyitása előtt
tavaszi félévben, április közepe Mindenki, döntés az őszi félévi kurzusfelvétel megnyitása előtt
január utolsó két hete Kizárólag átvett, tagozatváltó és újonnan (keresztféléves képzésre) felvett hallgatók számára, döntés a tavaszi kurzusfelvételi időszak vége előtt
augusztus utolsó két hete Kizárólag átvett, tagozatváltó és újonnan felvett hallgatók számára, döntés az őszi kurzusfelvételi időszak vége előtt (*)


A kérelmeket passzív státuszban is be lehet adni.

(*) LISTÁS KREDITÁTVITELI KÉRELEM

A Listás kreditátviteli űrlap azon hallgatóknak nyújt gyorsabb ügyintézési lehetőséget, akik szeretnék a Szegedi Tudományegyetemen korábban megszerzett kreditjeit elismertetni, mert tagozatváltók, új felvételivel visszakerültek a korábbi azonos képzésükre vagy jelenlegi szakjuk programtervező informatikus, mérnökinformatikus vagy gazdasági informatikus, és korábbi szakjuk is e három valamelyike. A listás űrlapon ezt csoportosan tehetik meg, méghozzá úgy, hogy egy beadványon max. 80 tárgyat jelölhetnek meg. Minden kiváltandó tárgyelemhez csak egyetlen korábban teljesített kurzust lehet megadni. A tárgyak összepárosításán és a véglegesítésen kívül más teendője nincs a hallgatónak, így például dokumentumok csatolása sem lehetséges.

A listás kreditátviteli űrlap mellett továbbra is beadható a normál kreditátviteli kérelem mindenkinek, és az első bekezdésben említett hallgatói csoportnak is, amennyiben az elismerés nem tartozik ebbe az egyszerű kategóriába.

(**) ERASMUS programban részvett hallgatók

Az ERASMUS program keretében beadott kérvényekre nem vonatkoznak a fenti határidők. Ezeket a kérvényeket az ERASMUS programban részt vett hallgatók papír alapú formanyomtatványon az igazolásokkal (Learning Agreement, Transcript of Records) fölszerelve bármely időpontban benyújthatják az SZTE TTIK Tanulmányi Osztály fogadóóráján. Az Erasmus kérelem szolgál a máshol, vendéghallgatói jogviszony keretében végzett tanulmányok beszámítására.

Az ERASMUS jóváírás formanyomtatvány innen tölthető le.