Legfontosabb tanulmányi tudnivalók a sikeres kezdéshez

AZ EGYETEM NEM KÖZÉPISKOLA!

 

A KREDITRENDSZER

A tanulmányok végzése abból áll, hogy a hallgatók a tanulmányi egységhez tartozó kreditet megszerzik, és a diplomához szükséges előírt kreditmennyiséget összegyűjtik.

A kredit megszerzése független az érdemjegytől.

 

Az egyik programban megszerzett kreditek átvihetők egy másik programba.

A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni. Ez a folyamat a kreditelismerés.

 

Figyelj a kreditelismerés buktatóira:

• Csak azoknak a jóváírását kérd, amelyekre biztosan szükséged lesz a tanulmányaid során. Félévente lehetőséged van új tárgyakat elismertetni.

• A kreditelismerés beleszámít a megszerzett kreditekbe, így túlzott jóváírással 10%-kal túllépheted a szakodon a szükséges kreditszámot, és a többiért már fizetned kell.

• Vagy nem tudsz elegendő kurzust felvenni és teljesíteni, így az év végén önköltségessé sorolhatnak át. A kreditelismerés nem számít teljesítésnek, így ezek mellett is el kell végezned a szükséges kreditértékű kurzusokat.

 

A KÉPZÉSEK ÁTJÁRHATÓAK: Azonos képzési szinten és képzési területen a szakok között lehetséges szakváltás.

A szakváltás történhet a képzés munkarendjének, nyelvének, helyének megváltoztatásával, átvétellel, felvételi eljárás útján. A felvételi eljárás útján történő szakváltás az oklevél szerzése nélkül befejezett felsőoktatási képzést követő egy éven belül teljesített beiratkozással lehetséges.

A szakváltás a tantárgyfelvétel és vizsgaszám korlát szempontjából „tiszta lapot” jelent, kivéve a munkarend váltást!

 

HALLGATÓI MOBILITÁS

 

A kreditrendszer támogatja az egyes tárgyak, képzési egységek más intézményben - akár külföldön - való elvégzését. Pl.: Erasmus program

 

OTTHON IS KELL TANULNOD

 

A kredit a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely az egyes tantárgyak, tantervi egységekre bontva kifejezi azt a becsült időt, amely a követelmények teljesítéséhez szükséges.

1 kredit 30 tanulmányi munkaórát jelent. Egy 5 kredites kurzus legalább heti 4-5 óra otthoni tanulást igényel.

 

 

HALLGATÓ KÖZPONTÚ KÉPZÉSI SZERKEZET

egyéni előrehaladás: passzív félévek lehetősége, rövidebb-hosszabb idejű diplomaszerzés, többször ismételhető egy tárgy sikertelenség esetén, választható tárgyak egyéni érdeklődés szerint.

NEM KELL FÖLVENNI MINDEN MEGHIRDETETTANTÁRGYAT!

Elegendő a kötelező alapozó és törzstárgyakat, és annyi választhatót, hogy 30 kredit meglegyen.

 

Gondosan tanulmányozd a képzési tervet, a tantárgyi követelményeket, és a tanulásra fordított időt ésszerűen oszd be!

 

Fontosabb egy nagy kreditű kötelező tantárgy,

az előfeltételi lánc első tagja (a buktató tárgy az adott

képzésben),

szempontok a tantárgyi

követelmények (pl. kötelező-e minden órára járni,

évközi házi feladatok száma.)

 

AZ ELSŐ HÓNAPOK UTÁN MÁR LÁTSZIK, HOGY VALÓBAN TUDSZ-E MINDEN

FÖLVETT TÁRGYAT TELJESÍTENI.

Ha úgy tűnik, hogy nem győzöd erővel, akkor koncentrálj a legfontosabb tárgyakra, hagyd teljesítetlenül a könnyebbeket és azokat, amelyekre nem épül más tárgy.

 

EGY NEM TELJESÍTETT KÖTELEZŐ TÁRGY, AMI RÁADÁSUL ELŐFELTÉTELE EGY MÁSIK TÁRGYNAK, FÖLBORÍTJA A MINTATANTERV SZERINTI HALADÁST!

Ha valamely félévben nem tudsz elég kreditet fölvenni, érdemes élni a passzív félév lehetőségével, és nem pazarolni az állami támogatást.

 

NE VEDD KÖNNYELMŰEN A 6-SZORI VIZSGALEHETŐSÉGÉT, A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELÉT LEHETŐLEG MEG KELL SZEREZNI.

 

Mindig el kell menni vizsgázni (ne legyen igazolatlan távolmaradás), elvégre szerencséd is lehet.

 

A KÉPZÉSEK SZERKEZETE

A tanulmányi előrehaladás

A tanulmányok végzése abból áll, hogy a hallgatók a tanulmányi egységhez tartozó kreditet megszerzik, és a diplomához szükséges előírt kreditmennyiséget összegyűjtik.

Az előre haladás mértéke az összegyűjtött kreditek száma, és viszonya a teljes képzés kreditjéhez, valamint a képzési időhöz. A különböző tanulmányi átlagok csak az ösztöndíjakhoz és egyéb pályázatokhoz szükségesek.

 

 

A KÉPZÉSEK SZERKEZETE

 

A mintatanterv olyan ajánlott tanterv, ahol a tárgyak felvételi sorrendje félévekre bontva 30 kredites (+/-3 kredit) egységekben az előtanulmányi rendet figyelembe véve meg van adva.

A mintatanterv szerint haladás garantálja az előírt idő alatti diplomához jutást.

 

A KÉPZÉSEK SZERKEZETE

 

A tárgyak egymásra épülése

 

A tárgyak általában nem vehetők feltetszőleges félévben és sorrendben, mivel az ismeretek egymásra épülnek. A kreditrendszerben egyéni előrehaladás van, így nincsenek kötött félévek, egy tárgy elsajátításához a szükséges előismeret meglétét a képzések az előtanulmányi renddel állítják be.

 

A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK OKAI

 

Vizsgák számának korlátozása – max. 6 lehetőség

 

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

Egy tárgyból tehát összesen 6-szor lehet vizsgázni. A vizsgáról való nem engedélyezett távolmaradás elhasznált vizsgaalkalomnak minősül, mellyel a lehetséges vizsgaismétlések számát csökkenteni kell.

 

Aki egymás utáni 2 passzív félév után felszólításra sem válik aktívvá.

 

Aki igénybe veszi a képzéshez tartozó összes passzív félévet. TVSZ. 6.3. pont

 

AMIÉRT FIZETNI KELL, DE ELKERÜLHETŐ

• a kvótán felül felvett, illetve nem teljesített nyelv és

testnevelés kurzusok

• ismételt javítóvizsga (azaz a 3. és további ismétlő

vizsgák) díja

• plusz 10% fölötti kreditek

• késedelmi díjak - a határidők be nem tartása, pl.

késedelmes kurzusfelvétel

 

Akinek ilyen tartozása van, az nem tud vizsgára jelentkezni.


 

HOVÁ FORDULJ TANULMÁNYI KÉRÉSSEL, PROBLÉMÁVAL?

 

Kari Tanulmányi Osztályok

 

Minden tanulmányi üggyel - ha nem szakmai probléma – a kari Tanulmányi Osztályhoz fordulhatsz, például: kérelmek beadása, különböző igazolások, dokumentumok kérése, kurzusfelvétel, szakosodás, záróvizsga jelentkezés. A legtöbb tanulmányi ügy online is elintézhető a MODULO rendszerben.

 

Karok, intézetek, tanszékcsoportok, tanszékek, Tanárképző Központ

 

Szakmai kérdéssel a képzésért/tantárgyért felelős egységhez/oktatóhoz fordulhatsz: például eligazítás a szak teljesítési feltételeiben, kutatási témák, szakdolgozat és diplomamunka témák, szakmai gyakorlat ügyek.

 

Hallgatói Önkormányzat:

  • támogatások, juttatások (állandó szociális támogatás)
  • Hallgatói tanulmányi ösztöndíj
  • rendezvények (Gólya tábor, Sport Nap, stb..)
Legfontosabb tanulmányi tudnivalók (pdf)


Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket