Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2020/2021-es tanév tavaszi félévében.


Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben, a jelentkezési lapot lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre: SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.


Jelentkezési határidő:


A meghirdetett pedagógus tovább képzések az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 és az

EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatokon belül indulnak.

  Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

  járások pedagógusai.


  Az oldalt folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, a hiányzó információkért látogasson vissza később.

  Globális környezeti és társadalmi kihívások a 21. században
  30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés földrajztanárok számára

  A program célja: a globális földrajzi folyamatokkal kapcsolatos ismeretek bővítése és ezek beépítése az oktatásba. A résztvevők a továbbképzés végére megismerik a globális klímaváltozással, környezeti problémákkal, globalizációval, annak társadalmi-gazdasági vonatkozásaival kapcsolatos földrajzi, valamint földtani, földtudományi kutatások legújabb eredményeit, azokat a tévképzeteket, amelyek ezekben a témákban a diákok körében kialakulhatnak. Elsajátítanak olyan korszerű módszereket, amelyek segítenek a tananyag feldolgozásában és a tévképzetek kezelésében. A képzés során bemutatjuk azt is, hogy milyen helyi alkalmazkodási lehetőségek kínálkoznak e globális folyamatokkal kapcsolatban. A továbbképzés összességében abban segíti a résztvevő kollégákat, hogy e témák gyorsan változó tudományos eredményei miként építhetők be a napi tanári munkába a földrajzórán. A továbbképzés során a résztvevők a gyakorlatokon egyénileg és csoportos munkaformákban, valamint projektmunka formájában oldanak meg feladatokat, elemzéseket. A képzést az elméletből tesztfeladatsor, illetve a gyakorlati részeket projektfeladatok és jegyzőkönyvek zárják. A képzésen való részvétel ingyenes.


  A képzés időpontjai: 2021. szeptember 17-18. és 2021. szeptember 24-25.

  A képzés célcsoportja: középiskolai földrajz tanárok

  Helyszín: online formában

  Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal

  Minimum létszám: 5 fő

  Maximum létszám: 15 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 201/12/2021.

  A képzés nyilvántartási száma: B/2020/000676


  Érdeklődni lehet: Dr. Pál Viktor egyetemi docens, e-mail: pal.viktor@szte.hu mobil: +36 30 788 9839

  Bővebb információ: a program részletes leírása


  Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
  Modern kémiai ismeretek

  Akkreditált 30 órás továbbképzés általános és középiskolai kémia tanárok számára.


  A program célja:

  A résztvevők:

  - megismerjék a szerves és a szervetlen kémia új eredményeit, különös tekintettel az általános és középiskolában oktatott területekre,

  - megismerjék a modern kémia középiskolában nem lefedett területeit is,

  - megismerjék és elsajátítsák a modern kémia szemléletmódját,

  - megismerjék az aktuális (modern) környezetvédelmi problémákat, a zöldkémia alapelveit,

  - megismerjék, hogy a környezetvédelmi kérdések milyen módszerekkel építhetők be a kémia oktatásba.


  A képzés időpontjai:

  2021. október 15-16. és november 13. (A képzés három napos, 9-17 óra között lesz megtartva online formában.)

  A továbbképzés célcsoportja: kémia szakos általános iskolai és középiskolai tanárok

  Helyszín: online

  Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal.

  Minimum létszám: 10 fő

  Maximum létszám: 30 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 44/10/2021.


  Érdeklődni lehet: Dr. Musza Katalin tud. munkatárs, musza.katalin@chem.u-szeged.hu

  Bővebb információ erről a linkről tölthető le.


  Jelentkezési határidő: 2021. október 10.

  Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában

  30 órás akkreditált továbbképzés általános és középiskolai matematikatanárok számára


  A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, egyúttal áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


  A képzés időpontjai: 2021. november 19-20. és december 3-4.

  Helyszín: Szeged, SZTE Bolyai Épület

  Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal

  Minimum létszám: 5 fő
  Maximum létszám: 30 fő


  A képzésen való részvétel: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

  A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 9/86/2018


  Érdeklődni lehet: Dr. Nagy V. Gábor egyetemi adjunktus, e-mail: ngaba@math.u-szeged.hu

  Bővebb információ erről a linkről tölthető le.  Jelentkezési határidő: 2021. október 31.

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket

  Facebook YouTube