Vegyészmérnöki

Kémia

Ismertető

 

A Szegedi Tudományegyetem Vegyészmérnöki Alapszak képzése 7 féléves (210 kredit) nappali tagozatos, gyakorlatorientált képzés, ahol egy 6 hetes szakmai gyakorlatot is teljesítenek ipari közegben a hallgatók. A képzéshez kapcsolatos műszaki mérnöki szakok és kémia alapú szakok törzsanyagát tartalmazó ismeretkörök oktatása és kutatása évtizedek óta folyik. Mindennek több évtizedes hagyományai vannak a Kémiai Intézetben és a Mérnöki Karon. A vegyészmérnöki képzést a régióban az ipari szereplők határozottan kinyilvánított munkaerő-piaci igényei tették indokolttá, illetve szükségessé.


Az SzTE Kémiai Intézete és a Mérnöki Kar is törekszik a gazdasági szférával való egyre szélesebb körű és mélyebb együttműködésre, annak érdekében, hogy a fiatalok helyben találjanak lehetőséget mérnöki végzettség megszerzésére, majd ez követően helybeli vagy akár nemzetközi munkavállalásra is.


A régióban is jelenlévő MOL Nyrt. És Mercedes-benz Hungary Kft., ill. a szoros kooperáció az Audi Hungary Kft.-vel igényli a megfelelő vegyészmérnökök képzését ebben a régióban is. A modern és gyakorlatorientált oktatás főként a Karok korszerű laboratóriumában zajlanak a modern számítógépes módszerek, szoftverek és az online képzési lehetőségek használatának segítségével fókuszálva az ipari igények kielégítésére. A munkalehetőségek mellett, az Alapszak elvégzése után számos a Szegedi Egyetemen zajló kapcsolódó Mester képzésben (pl. Vegyész, Vegyészmérnök, Környezetmérnök, Mechatronikai Mérnök, Gépészmérnök stb.) tudnak tovább tanulni a hallgatók.