Környezettudományi Doktori Iskola

Bemutatkozás

A Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Karán a MAB jóváhagyásával működő, funkcionális oktatási szervezeti egység, melyben a környezettudomány tudományág keretében a PhD tudományos fokozat elnyerésére irányuló képzés folyik. A Doktori Iskola potenciális hallgatói a graduális környezettudományi és környezetmérnök képzésben diplomát szerző hallgatók mellett főleg a biológus, biomérnök, fizikus, földtudományi, agrármérnök és kémiai végzettséggel rendelkezők közül kerülnek ki.

 

A Doktori Iskola Kutatási programja az alábbi programokból áll:

 

  • Környezeti biokémia és biotechnológia (vezető: Dr. Rákhely Gábor egyetemi docens)
  • Természetvédelmi ökológia (vezető: Dr. Pénzes Zsolt egyetemi docens)
  • Környezeti geográfia (vezető: Dr. Rakonczai János egyetemi tanár)
  • Környezetföldtan program (vezető: Dr. Pál Molnár Elemér egyetemi docens)
  • Környezetfizika (vezető: Dr. Bozóki Zoltán, egyetemi tanár)
  • Környezeti kémia és analitika (vezető: Dr. Sipos Pál egyetemi tanár)
  • Környezeti kémiai technológia ás anyagtudomány (vezető: Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár)
  • Környezetmérnöki program (vezető: Dr. Hodúr Cecília egyetemi tanár)

 

Az egyes programokban meghirdetett kutatási témákat az Országos Doktori Tanács honlapján (https://doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=152) közzétesszük.

 

Az Környezettudományi Doktori Iskolájában folyó szervezett képzés célja a hallgatók önálló, a környezettudomány területén való tudományos munka végzésére való alkalmasságuk kialakítása. Ez alapvetően három területre összpontosul. Az első fő területen a hallgatók szakmai kurzusokat hallgatnak. A kurzusok között vannak általános felkészülést szolgáló alapkurzusok, amelyek a környezet- és természetvédelem biológiai, fizikai, földtudományi és kémiai alapvető ismereteibe vezetnek be. A kurzusok másik része a környezettudomány diszciplináinak speciális kurzusai és szorosan kapcsolódnak az Iskolában folyó tematikus képzéshez, a meghirdetett programokhoz, valamint a témavezetők által javasolt témakiírásokhoz. A kurzusszerű képzés harmadik lehetősége más tudományterületek által meghirdetett kurzusokba való bekapcsolódás. A kölcsönösség és az universitas szellemének, valamint a környezettudomány multidiszciplináris jellegének megfelelően természetesen lehetőséget adunk arra is, hogy más doktori iskolák által felvett kurzusokat is felvegyenek hallgatóink.

A képzés második fő, és talán legfontosabb területét a kutatómunka végzése jelenti. Ez döntően ún. tutori rendszerben folyik, azaz a hallgató csatlakozik a doktori iskola valamely kutatóműhelyéhez, és ezen belül egy kutatójához (témavezető), ahol megfelelő szakmai háttér, infrastrukturális háttér és finanszírozás áll rendelkezésre, melyek együttesen a munka eredményes lezárásához kielégítő garanciát biztosítanak. A képzés ezen része kiterjed a szakmai eredmények publikálására való felkészítésre is, úgymint dolgozatok készítése, szakmai előadások tartására tudományos fórumokon. Törekedünk arra, hogy a szervezett képzésben részt vevő minden hallgató más, hazai és külföldi kutatóműhely munkájába is bekapcsolódjék bizonyos (néhány hónapos) időtartamban.


A szervezett képzés fontos, a szakmai felkészülés szinte elengedhetetlen elemének tartjuk, hogy a hallgatók gyakorlatok, szemináriumok tartásával bekapcsolódjanak a graduális oktatásba. Erre lehetőséget biztosítunk és elvárjuk, hogy legalább két szemeszteren keresztül ilyen jellegű oktatási tevékenységet végezzenek hallgatóink.


A Környezettudományi Doktori Iskola képzésének keretén belül készített és megvédett Doktori Disszertációk és tézisfüzetek megtekinthetők az SZTE Doktori Repozitóriumának honlapján (http://doktori.bibl.u-szeged.hu/view/discipline/dis=5Fkor.html).

A Környezettudományi Doktori Iskola (KTDI) elérhetősége

Működési hely: Szegedi Tudományegyetem, TTIK, Környezettudományi Intézet, 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.

Postacím: Szegedi Tudományegyetem, Környezettudományi Doktori Iskola, 6701 Szeged, Postafiók 440.

 

További információk érhetők el a doktori képzésre vonatkozóan az SZTE honlapján (http://www.u-szeged.hu/dokint/phd/iskolak) és az Országos Doktori Tanács honlapján (https://doktori.hu/index.php?menuid=191&di_ID=152).