2024. február 22., csütörtök
 
Facebook Instagram YouTube TikTok
 
 
 
 

Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete tagjainak) - CooSpace


A kar vezetéséhez nyújt segítséget a Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete (TTT) is, amelynek tagjai a tanszékvezetők, a dékán és a dékánhelyettesek.

A TTT elnökét a dékán kéri fel 1 éves időtartamra.

A TTT-t a dékán szükség szerint, illetve az elnök kérésére hívja össze.

A TTT-t 15 napon belül össze kell hívni, ha azt a Kari Tanács javasolja, vagy ha a tanszékvezetők egyharmada írásban kéri.

A TTT ülésének napirendjére lehet tűzni a kart érintő minden olyan kérdést, amellyel a testület vagy a dékán foglalkozni kíván.

A TTT konzultatív, illetőleg javaslattevő szerv, amely munkarendjét maga állapítja meg.

A dékán, illetőleg a testület elnöke a TTT ülésére meghívhat bármely olyan személyt, aki a tárgyalt témában szakmailag illetékes.


A Tanács tagjai


Tanszékvezetők Tanácsadó Testületének elnöke:
 • Dr. Bozóki Zoltán egy. tanár
Dékán:
 • Dr. Horváth Dezső egy. tanár


Dékánhelyettesek:

 • Dr. Papp Tamás egy. tanár, tudományos dékánhelyettes általános megbízással
 • Dr. Pfeiffer Ilona egy. docens, oktatási dékánhelyettes
 • Dr. Vígh Viktor egy. docens, gazdasági dékánhelyettes
 • Dr. Vinkó Tamás egy. docens, közkapcsolati dékánhelyettes


Tanszékvezetők:


BIOLÓGIA INTÉZET
  • Dr. Farkas Eszter egy. tanár Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék
  • Dr. Bodai László egy. docens Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék
  • Dr. Vágvölgyi Csaba egy. tanár Biotechnológiai Tanszék
  • Dr. Pálfi György egy. docens Embertani Tanszék
  • Dr. Sinka Rita egy. docens Genetikai Tanszék
  • Dr. Vágvölgyi Csaba egy. tanár Mikrobiológiai Tanszék
  • Dr. Fehér Attila egy. tanár Növénybiológiai Tanszék
  • Dr. Varga Csaba egy. docens Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék
  • Dr. Bátori Zoltán egy. docens Ökológiai Tanszék
  • Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina egy. docens Immunológiai Tanszék

   BOLYAI INTÉZET
    • Dr. Maróti Miklós egy. docens Algebra és Számelmélet Tanszék
    • Dr. Röst Gergely egy. docens Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
    • Dr. Molnár Lajos egy. tanár Analízis Tanszék
    • Dr. Kevei Péter egy. docens Sztochasztika Tanszék
    • Dr. Hajnal Péter egy. docens Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék
    • Dr. Fodor Ferenc intv. egy. tanár Geometria Tanszék

    FIZIKAI INTÉZET
     • Dr. Földi Péter egy. docens Elméleti Fizikai Tanszék
     • Dr. Füle Miklós egy. docens Kísérleti Fizikai Tanszék
     • Dr. Bozóki Zoltán egy. tanár Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
     • Dr. Peták Ferenc egy. tanár Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

      FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET
       • Dr. M. Tóth Tivadar egy. tanár Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
       • Dr. Gál Tamás Mátyás egy. docens Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék
       • Dr. Sümegi Pál egy. tanár Földtani és Őslénytani Tanszék
       • Dr. Kovács Zoltán akadémikus egy. tanár Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
       • Dr. Sipos György egy. docens Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék


        INFORMATIKAI INTÉZET

         • Dr. Jelasity Márk egy. tanár Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Int. Tsz.
         • Dr. Nyúl László egy. docens Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
         • Dr. Bánhelyi Balázs egy. docens Számítógépes Optimalizálás Tanszék
         • Dr. Ferenc Rudolf egy. docens Szoftverfejlesztés Tanszék
         • Dr. Gazdag Zsolt egy. docens Számítástudomány Alapjai Tanszék
         • Dr. Gingl Zoltán egy. tanár Műszaki Informatikai Tanszék


          KÉMIAI INTÉZET

           • Dr. Kónya Zoltán egy. tanár Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
           • Dr. Enyedy Éva egy. docens Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék
           • Dr. Tóth Ágota egy. tanár Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

               

              Friss hírek RSS

              Rendezvénynaptár

              Rendezvénynaptár *

              Kövess minket