2024. február 22., csütörtök
 
Facebook Instagram YouTube TikTok
 
 
 
 

Kari Felvételi Bizottság


Meghívók, emlékeztetők (belépés a Kari Felvételi Bizottság tagjainak) - CooSpace

A felvételi bizottság összetételét a karok határozzák meg úgy, hogy abban az (1) bekezdés b/-d/ pontjában meghatározott bizottságok képviselői, továbbá a Ftv. 55. §. (1) bekezdése szerinti oktatók és a hallgatói önkormányzat képviselői is helyet kapjanak. A bizottság tagjai megbízásukat az adott évre szólóan a kar vezetőjétől kapják.


A Bizottság tagjai 2020. július 1. - 2024. június 30.

Elnök:

 • Dr. Pfeiffer Ilona egy. docens, oktatási dékánhelyettes

  Tagok:

  • Dr. Csontné Dr. Kiricsi Mónika egy. docens, póttag: Dr. Huliák Ildikó adjunktus (Biológia Intézet)
  • Dr. Kovács Attila adjunktus, póttag: Dr. Székely Péter tszv. egy. docens (Fizikai Intézet)
  • Dr. Mucsi László egy. docens, póttag: Dr. M. Tóth Tivadar tszv. egy. tanár (Földrajzi és Földtudományi Intézet)
  • Dr. Mingesz Róbert adjunktus, póttag: Dr. Iván Szabolcs egy. docens (Informatikai Intézet)
  • Vidákné Dr. Tóth Ildikó, adjunktus, póttag: Dr. Gyurcsik Béla egy. docens (Kémiai Intézet)
  • Dr. Kosztolányi József egy. docens, póttag: Dr. Nagy-György Judit egy. docens (Bolyai Intézet)
  • Boa Anikó osztályvezető (TTIK Tanulmányi Osztály)
  • Demkó Petra, póttag: Ancsa-Molnár Roland (TTIK HÖK)

   

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket