email-logo-w

Értesítés a harmadszori kurzusfelvételben érintett TTIK-s hallgatóknak

Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7.3. pontja szerint egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Az adott szakon a kötelező tárgy harmadszori kurzusfelvétele és nem teljesítése a hallgatói jogviszony intézmény általi egyoldalú megszüntetését vonja maga után.

A jelenleg hatályos Nemzeti Felsőoktatási törvény értelmében:

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a hallgatót két alkalommal írásban, a 2012/2013. tanév után felvételt nyert hallgató esetén egy alkalommal írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.


Az írásbeli figyelmeztetés (a postai kézbesítés helyett) a törvényi előírásoknak megfelelően, bizonyíthatóan megvalósul úgy is, a jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel, hogy az elkészített értesítő határozat a Neptun tanulmányi rendszer Hivatalos bejegyzései menübe kerül. Ott tudja megtekinteni az értesítést.

A fentiek miatt a 2021/22-es tavaszi félévében a következő módon szabályozza a Kar a tájékoztatás rendszerét:

  • 2021. november 2-ig minden érintett hallgatót email-ben tájékoztatja a Kar az értesítés rendszeréről, amely információ a Kar honlapján is folyamatosan megtalálható lesz.
  • 2021. november 8-ig minden érintett hallgató a harmadszori kurzusfelvételről és a nem teljesítés jogkövetkezményeiről szóló (1. és/vagy 2.) értesítést a Neptun tanulmányi rendszerben megtekintheti.


Jelen tájékoztatás alapján kérem, ellenőrizze a tanulmányi rendszer adatait, és eltérés, vagy bármely olyan körülmény esetén, amely a fenti tájékoztatás tartalmát módosíthatja, jelezze azt a Tanulmányi Osztály felé a következő e-mail címre baniko@sci.u-szeged.hu.Szeged, 2021. október 20.


Köszönettel:Boa Anikó
Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar
Tanulmányi Osztály vezetője


Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket