Sulyok_Tamas_es_Szabo_Gabor_a_parlamentben_a_Szechenyi-dijak_atadasakor._Foto_MTI

Széchenyi-díjat vehetett át a nemzeti ünnep alkalmából Prof. Dr. Szabó Gábor

Állami elismeréseket adtak át március 15., nemzeti ünnepünk alkalmából az Országházban március 14-én. A Szegedi Tudományegyetemről is többen vehettek át rangos kitüntetéseket. Széchenyi-díjat kapott Prof. Dr. Szabó Gábor fizikus, az ELI ALPS ügyvezető igazgatója, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke. Magyar Érdemrend Lovagkereszt Polgári Tagozat kitüntetésben részesült Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának dékánja. Szintén Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerte el az államfő Dr. Földesi Irén belgyógyász, klinikai farmakológus, a Szentesi Multidiszciplináris Centrum diabetológus főorvosa több évtizedes munkáját.

Széchenyi-díjat kapott Prof. Dr. Szabó Gábor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector és professor emeritus, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke iskolateremtő lézerfizikai kutatásai, valamint a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a tudományos együttműködések kialakítása terén is meghatározó tevékenysége elismeréseként.

A Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapott Prof. Dr. Venetianer Pál állami díjas biológus, biokémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és egykori Szegedi Biológiai Központjának igazgatója, a biológia területén végzett kiemelkedő tudományos életpályája, különösen a biokémia és a molekuláris biológia kutatása terén elért, nemzetközileg is figyelmet érdemlő kutatásai, valamint elkötelezett és példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként.

Dr. Pokol Béla a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró és országgyűlési képviselő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, az államelmélet, a jogbölcselet és a politikatudományok területét is gazdagító tudományos pályája, a szociológia és a demográfia, illetve a társadalom alrendszereinek vizsgálata terén folytatott kutatásai, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként. (Pokol Bélát 1993-ban a budapesti munkája mellett a Szegedi Tudományegyetem jogbölcseleti tanszékének vezetőjévé nevezték ki.)

A Magyar Érdemrend Parancsnoki Keresztje polgári tagozat kitüntetést kapott Prof. Dr. Kondorosi Éva Széchenyi-díjas kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea alelnöke, a Magyar Kutatási Hálózat kutatóprofesszora nemzetközileg is nagyra értékelt kutatómunkája, különösen a növények és baktériumok együttélésének kutatásában elért nagy jelentőségű eredményei, az általa alapított meghatározó tudományos műhely vezetőjeként végzett tevékenysége, példaértékű tudományos életpályája elismeréseként.

Az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt és Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéseket vehetett át Dr. Bata-Csörgő Zsuzsanna orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatóhelyettese; Dr. Dér András okleveles fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója és az SZTE két doktori iskolájában is témavezető; illetve Dr. Ferdinandy Péter orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke, aki egyetemi tanulmányait a szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karon végezte, 1998 és 2007 között a Szegedi Tudományegyetemen dolgozott; továbbá Dr. Krasznahorkay Attila János fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézete Kísérleti Magfizikai Osztályának vezetője, tudományos tanácsadó, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az Academia Europea tagja.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Lakatos Mihály József Attila-díjas költő, író, műfordító, aki felsőfokú tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen zárta, ugyanitt abszolutóriumot szerzett PhD-képzésen, modern magyar irodalom szakon; továbbá Dr. Törőcsikné dr. Görög Márta jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Civilisztikai Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

Dr_Foldesi_Iren_-_dij

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át Dr. Földesi Irén belgyógyász, klinikai farmakológus, a Szentesi Multidiszciplináris Centrum diabetológus főorvosa az egészségügy területén több évtizede kiemelkedően és odaadóan végzett munkája elismeréseként.

Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült Farkas Wellmann Endre József Attila-díjas költő, a Magyar PEN Club alelnöke, a "helyőrség.ma" kortárs irodalmi és művészeti portál főszerkesztője, aki a Szegedi Tudományegyetemen doktorált irodalomból.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta a szegedi JATE magyar-történelem szakán diplomázott Dr. Simon János politológus, szociológus, a Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora nemzetközileg is nagyra értékelt, különösen a politikai választási preferenciák elemzése terén kiemelkedő kutatómunkája és több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült Hafner Zoltán irodalomtörténész, szerkesztő, az Evangélikus Országos Gyűjtemény tudományos munkatársa, aki a Szegedi Tudományegyetemen doktorált irodalomból.

SZTEinfo

Borítókép: Szabó Gábor fizikus átveszi a Széchenyi-díjat Sulyok Tamás köztársasági elnöktől az Országházban 2024. március 14-én. Fotó: MTI