Nyito_NAM_S-18

Taps és fotók özöne jutalmazta a Nobel-díjas Karikó Katalint az Amerikai Orvosi Akadémia washingtoni gyűlésén

Felállva és tapsolva ünnepelték a Nobel-díjas Karikó Katalint Washingtonban, az Amerikai Orvostudományi Akadémia 2023. október 7-i gyűlésén. A világhírű mRNS-kutató mellett Polyák Kornélia rákkutatót, a Szegedi Tudományegyetem alumnáját is tagjai közé választotta a National Academy of Medicine (NAM).

Kiküldött tudósítóink – Újszászi Ilona és Sahin-Tóth István – jelentik Washingtonból:

Washington szívében, az őszi napfényben világítóan fehér falú National Acadamy of Medicine hatalmas épülete körül sokan sürgölődtek 2023. október 7-én délután.

Belepo_NAM-22

A Nobel-díjas Karikó Katalin az elsők között lépett be az National Academy of Medicine szervezetnek is otthont adó washingtoni épületbe. Fotók: Sahin-Tóth István

Az orvostudomány „amerikai fehér házában”

Einstein itteni ikonikus szobra kedvelt úticélja a turistáknak, de most a kirándulókon kívül is egyre többen érkeztek a virágszőnyeggel szegélyezett főbejárathoz. A kapu mellett szokatlan tárgy, egy magas létra előre jelezte, itt a fotósok arra készülnek, hogy sok emberről készítsenek majd olyan csoportképet, amelyen minden szereplő jól látszik. A gondozott park közepén magasodó tekintélyes épület oldalánál, az úttest egy szakaszát is lefedte a hatalmas sátor. Az átlátszó ponyva mögött kerek asztalokat, köréjük székeket rendezgettek a szervezők… A sürgés-forgás, az ünnepi készülődés izgalma átragadt a National Academy of Medicine épületébe belépőkre is.

NAM_W-23

Hírül adtuk tavaly ősszel, hogy A szegedi egyetem két alumnáját is az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia tagjává választották Megírtuk már, hogy „Karikó Katalint és Polyák Kornéliát, a Szegedi Tudományegyetem elődintézményeiben diplomázó két egykori hallgatót, az SZBK két korábbi munkatársát is a National Acadamy of Medicine (NAM) tagjává választották.

NAM_W-122

A Nobel-díjas Karikó Katalin örömmel üdvözölte a washingtoni NAM-gyűlésen az ugyancsak a Szegedi Tudományegyetem elődintézményében diplomázott Polyák Kornélia kutatóorvost , akit elkísért a kislánya is a jeles eseményre

Az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia 100 új taggal bővült. A NAM-hoz tartozást az egészségügy és az orvostudomány egyik legrangosabb kitüntetéseként tartják számon.” E mondatoknak többletjelentése lett idén a fiziológiai és orvosi Nobel-díj bejelentés után, és nem csak az SZTE közössége, hanem a NAM számára is.

NAM_W-32

Tapssal fogadták a NAM épületébe belépő Karikó Katalint. A Nobel-díj kitüntetéssel elismert mRNS-kutatót az amerikai akadémikusok munkáját segítő adminisztrátorok ugyanolyan szívből jövő szeretettel fogadták, mint a philadelphiai flash mob több száz résztvevője. Miközben segítettek Karikó Katalinnak a Philadelphiától Washingtonig tartó úton is folyamatosan használt laptopját és telefonját feltölteni, gratuláltak a Nobel-díjhoz. A legismertebb tudományos kitüntetést is elnyert, egyébként több száz elismeréssel jutalmazott mRNS-kutató a tőle megszokott, magától értetődő természetességgel fogadta az üdvözlést, állt az újabb és újabb szelfit kérő NAM-munkatárs mellé, őszinte örömmel mosolygott a mobilok kamerájába.

A NAM épülete 14 óra 30 percre benépesült. A tavaly megválasztott NAM-tagok és vendégeik újabb és újabb csoportja gratulált az 2022-es osztály legismertebb akadémikusának, a Nobel-díjas Karikó Katalinnak. Újabb és újabb fényképek örökítették meg a jeles találkozás pillanatát. A rövid bemutatkozó üdvözletek váltakoztak a hosszabb, a kutatási témákat is fölvillantó beszélgetésekkel.

Női ikonok filmen és fotókon

A társaság 15 órára szép lassan, de két nagy csoportra különült. A NAM új tagjainak vendégei és családtagjai több teremben is megnézhették Karen Cantor dokumentumfilmjét. Az indián nők közreműködésével készült a több díjat is elnyert Return című film. Bemutatja: a saját földjükön menekültté vált indiánok között a nők mi mindent tesznek azért, hogy visszakapják lelki egyensúlyukat. Dokumentálja, hogy Amerika indián közösségeiben a nők miként igyekeznek egészséges táplálékkal ellátni a családot. A hagyományőrzésről és az ősöktől tanultak újra gondolásáról, a tudásátadásról szóló film többletjelentést kapott az orvostudomány washingtoni fehér házában.

NAM_W-36

A nők kerültek fókuszba a NAM székház belső termeiben, a Darwin és Einstein portrészobrai közötti térben is. Az egyik terem falán amerikai tudós nőkről készült fotók hívták magukra a figyelmet. A fényképek alatti rövid idézetek és információk összegezték, hogy az elmúlt évszázadban az egyetemi tanulmányok folytatására végre jogot szerzett nők miként gazdagították a tudományt. Ott felfedezhettük a Nobel-díjas Karikó Katalin korábbi elismerései alkalmával az SZTE professzorával kapcsolatba került Nobel-díjas kutatónők portréját. Így például a fotóról mosolygott a NAM-székházbeli látogatókra Jennifer A. Doudna amerikai vegyész, az egyik 2020-as kémiai Nobel-díjas, aki több kitüntetésre is javasolta már Karikó Katalint, és az mRNS-kutatóhoz hasonlóan bekerült az amerikai Feltaláló Hírességek Csarnokába. Egy másik tablón felfedezhettük Frances H. Arnold portréját és dióhéjban leírt munkásságát, aki a Golden Plate Award díjátadóján átadta Karikó Katalinnak az egyik legismertebb kitüntetését, az American Academy of Achievement elismerését.

NAM_W-40

Szelfi szelfit követetett: szinte mindenki a Nobel-díjas Karikó Katalinnal szeretett volna közös fotón szereplni a washingtoni NAM-gyűlés résztvevői közül

A tudomány ihlette versek és rajzok tablói díszítettek egy másik csarnokot. A kutatói közösség hálózataira asszociáló képzőművészeti alkotások is hozzájárultak a hely magasztos hangulatához. Itt is, ott is feltán az akadémia számára támogatást nyújtó szponzorok neve.

NAM_W-62

Míg a látogatók egyik csarnokból a másikba sétálgatva nézelődtek, elkészült a csoportkép. A NAM hivatalos fényképésze nem drónnal, hanem a fotográfusok találékonyságát hasznosítva a létra legmagasabb fokára lépve nézett le a NAM 2022-es osztályára. A létráról, amely most összekötötte a földet a tudomány magasságosságával.

Kivételes közösségben

A fényképezkedés izgalma nem lanyhult. Az előcsarnokban felállított asztalok körül, frissítőkkel a kezükben álldogáltak és beszélgettek a NAM-tagok. Az amerikai akadémia legújabb tagjai közül újabb és újabb személyek léptek Karikó Katalinhoz, hogy üdvözöljék, majd közös fotót készítsenek. A zsivalygó tömeg, az ünneplőbe öltözött akadémikusok és vendégeik együtt örültek a különleges találkozási lehetőségnek.

NAM_W-85

Victor J. Dzau, a National Academy of Medicine (NAM) elnöke köszöntötte az új tagokat és vendégeiket

Kivételes közösség az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia 2022. évben taggá választott, 2023. október 7-én ünnepelt csoportja – jelentette ki Victor J. Dzau. A National Acadamy of Medicine (NAM) elnöke az új tagokat kitüntető ceremónián elsőként köszöntötte Karikó Katalint. A 2023. évi fiziológiai és orvosi Nobel-díjat elnyert mRNS-kutatót a NAM hatalmas konferenciatermében összegyűlt akadémikusok és vendégeik óriási tapssal üdvözölték.

NAM_W-95

Victor J. Dzau, a National Academy of Medicine (NAM) elnöke és a NAM-tag Karikó Katalin, a Nobel-díjas professzor, az SZTE alumnája

A beiktatási ceremónián az amerikai orvostudományi közösség száz új tagja vehette át a NAM-tagság személyre szóló oklevelét. A Fred Kavli Auditóriumban betűrend alapján alakult ki a sorrend. A NAM ünnepségen száz új akadémikusának érdemeit foglalta össze a száz dióhéjba foglalt laudáció. Jórészt elismételték az egy évvel ezelőtti, a 2022. október 17-i NAM-közlemény sorait.

NAM_W-75

Dr. Karikó Katalin egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen, Magyarországon és adjunktus a philadelphiai University of Pennsylvania kötelékében. A nukleoziddal módosított mRNS felfedezésével és a nukleoziddal módosított mRNS-lipid nanorészecskés vakcinaplatform kifejlesztésével járult hozzá az első két FDA által jóváhagyott COVID-19 vakcina alapjaihoz. Ezek a kulcsfontosságú felfedezések megnyitották az utat a globális világjárvány befejezéséhez, és forradalmasíthatják az orvostudományt, lehetővé teszik hatékony és biztonságos vakcinák, terápiák és génterápiák kifejlesztését.

NAM_W-94

A NAM-tagság a Nobel-díjas Karikó Katalin kilencedig tudományos társasági tagsága

A színpadra lépő, a NAM elnöke mellé álló és a NAM-tagsági oklevelét átvett Karikó Katalint állva és hosszú tapssal köszöntötték társai és a vendégek.

A SZOTE volt hallgatója a NAM és a NAS tagja is

A Bostonból érkezett, az ottani Dana-Farber Cancer Institute kötelékében onkológusként dolgozó orvosprofesszor, Dr. Polyák Kornélia munkásságából kiemelték, hogy az intratumorális sejtheterogenitás klinikai és funkcionális jelentőségét dokumentálja. Új technológiák és kísérleti modellek segítségével meggyőzően kimutatta, hogy a neoplasztikus sejteken kívül számos más sejttípus is felelős minden egyes daganat biológiai és élettani jellemzőjéért.

NAM_W-84

A NAM gyűlésén az egykori szegedi medika, Polyák Kornélia, aki immár két amerikai akadémiának is tagja

A rövid, dióhéjba foglalt laudáció nem említette azt az életrajzi elemet, ami a szegedi egyetemi polgárok szívét büszkeséggel tölti el. „A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen 1991-ben avatták doktorrá Dr. Polyák Kornéliát, aki orvostanhallgatóként a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban állította össze szakdolgozatát. A PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges kutatómunkát New Yorkban, a Cornell Egyetemen Sloan-Kettering részlegén végezte. A posztdoktori képzés követelményeit Baltimore-ban teljesítette a Johns Hopkins Egyetem Oncology Centerében. 1998-ben csatlakozott a Dana-Farber Cancer Institute és a Harvard Medical School intézményhez, ahol 2011-ben léptették elő professzorrá” – írtuk meg egy évvel ezelőtt.

NAM_W-58

A szegedi Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen, az SZTE jogelőd intézményében diplomázott Polyák Kornélia, aki a kislányával érkezett a NAM-gyűlésre

A kislánya is elkísérte édesanyját a NAM-tagok beiktatási szertartására. A 13 éves Olíviával beszélgetve megtudtuk: 2023 áprilisában már járt az amerikai tudomány washingtoni fellegvárában. Édesanyja, a Szolnokon nevelkedett, orvosi diplomáját a szegedi, Szent-Györgyi Albertről elnevezett egyetemen elnyert Polyák Kornéliát ugyanis idén tagjai közé választotta a National Academy of Sciences (NAS) is.

NAM_W-104

A tagok nevének betűrendje szerint szervezett ünnepség vége felé fölhangzott Drew Weissman, Karikó Katalin amerikai kutatótársának a neve is. A Karikó Katalinnal együtt 2023. év fiziológiai és orovsi Nobel-díját elnyert tudós egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott megjelenni a ceremónián. Kitüntető tapssal köszöntötték a jelenlévők, amikor elhangzott a neve utáni méltatás. Drew Weissman orvoskutató, „a Roberts Family - vakcinakutatási professzor”, a „Penn Institute for RNA Innovation” vezetője, valamint a philadelphiai University of Pennsylvania Perelman School of Medicine Orvostudományi Tanszék professzora munkásságából kiemelték az mRNS módosítási technológiájának a felfedezéséhez nyújtott hozzájárulását. Ez a vakcinafejlesztés új korszakát indította el.

A tudományok „sátra” alatt

Az Amerikai Egyesült Államokban a Nemzeti Tudományos Akadémia 3 fő egységből áll. Egy sátor alá tartozik a mérnöki tudományokkal foglalkozókat tömörítő National Academy of Engineering (NAE), az orvostudományok NAM és a természettudományok NAS szervezete.

NAM_W-24

A NAM, a NAS és a NAE együtt dolgozik, hogy „független, objektív elemzéseket és tanácsokat adjon az amerikai nemzetnek” és tevékenységével „hozzájárul az összetett problémák megoldásához és a közpolitikai döntések megalapozásához”.

Az amerikai akadémia épülete melletti hatalmas, átlátszó ponyvájú sátor is elnyerte értelmét. A beiktatási ceremónia végén a székházából kivonult 2022-es NAM-osztály tagjai és vendégeik díszvacsoráján finom italokat és ételeket szolgáltak fel. Az egymást is ünneplő akadémikusok feladata magasztos: ösztönzik az oktatást és a kutatást, elismerik a tudáshoz való kiemelkedő hozzájárulásokat, és növelik a közvélemény megértését a STEM-ről”.

NAM_W-143

Az angol Science, Technology, Engineering és Mathematics kifejezés rövidítéséből alkotott mozaikszó, a STEM „sátra” alatti tudományok két, a szegedi egyetemről indult kiválósága: Karikó Katalin és Polyák Kornélia. A Nobel-díjas mRNS-kutatót és a NAS-tag rákkutatót immár összeköti a NAM-tagság is.

 

Újszászi Ilona

Fotók: Sahin-Tóth István

Karikó Katalinnal, a Szegedi Tudományegyetem kutatóprofesszorával kapcsolatos további információk elérhetőek az SZTE weboldalán, hírportálján, illetve az SZTE Klebelsberg Könyvtár honlapján.

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket