aszaly

Aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztéséről tanácskoztak az SZTE-n

A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztéséről rendeztek tudományos műhelymunkát, május 31-én, a WATER@RISK határon átnyúló projekt részeként az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán. A projektben magyar és szerbiai szakértők, kutatók és mérnökök vesznek részt.

A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan szélsőséges időjárási helyzetek, melyek komoly hidrológiai veszélyt jelentenek. Ezen veszélyek közül az aszály és a belvíz mind területi kiterjedését, mind agro-ökonómiai hatásait tekintve a legjelentősebb, valamint ez a két hidrológiai veszély fenyegeti leginkább a határon átnyúló régió fenntartható fejlődését. Az eddigi kezdeményezések és fejlesztések jelentős előrehaladása ellenére a kockázatok becslése és mérséklése operatív szintre még nem jutott el. Mivel ezen veszélyek és kihívások regionális jellegűek és azonos mértéken érintik mind a Dél-Alföldet, mind a Vajdaságot, a problémák megoldása is szoros határon átnyúló együttműködést igényel.


A WATER@RISK (HUSRB/1602/11/0057) projekt elsődleges célja innovatív és összehangolt monitoring megoldások fejlesztése, valamint operatív vízgazdálkodási tervek készítése, melyek előre mozdítják a korai figyelmeztető rendszerek kialakítását és az eredmények operatív szintre történő emelését. A kutatási és monitoring kutatás-fejlesztési feladatok koordinációját, valamint az eredmények széles körű kommunikációját a partnerekkel a közösen megalapított Aszály és Belvíz Kutató és Monitoring Központ fogja össze.


A 2019. május 31-i workshopon a résztvevők beszámoltak a projekt eddigi eredményeiről. Ezek jelentős mértékben hozzájárulnak a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztéséhez, a víztestek ökológiai és mennyiségi állapotának javulásához, valamint az aszály és belvíz elöntés kockázatának csökkentéséhez. Az eredmények támogatják továbbá a stratégiai ágazatok és az egész határon átnyúló régió fenntartható fejlődését és klímaváltozással szemben mutatott ellenálló képességét is.


A projekt megvalósításában a régió legfontosabb kutatóintézetei – a Szegedi Tudományegyetem, az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar, az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar– és vízgazdálkodási intézményei – Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat – közösen vesznek részt. A közreműködő partnerek szakmai és menedzsment tapasztalata biztosítja a projekt tudományos, operatív és kommunikációs céljainak eredményes megvalósítását.