IMG_1706-001

Kinevezéseket, díszokleveleket adtak át a Szegedi Tudományegyetemen

Ünnepélyes rendezvényen köszöntötték július 4-én a Szegedi Tudományegyetem új kari vezetőit és kitüntetettjeit. Az elismeréseket Prof. Dr. Rovó László rektor és Dr. Fendler Judit kancellár adták át a Szegedi Tudományegyetem központi épületének dísztermében.

A legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelezi a Szegedi Tudományegyetem polgárait a nemzetközileg is elismert SZTE védjegy – hangsúlyozta köszöntőjében Prof. Dr. Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora. Hozzátette: azon fontos eredmények, mint a QS világrangsorában elért legjobb magyar egyetem cím, vagy az „Európai Egyetemi Szövetség” tagság, az intézmény oktatóinak, kutatóinak és adminisztratív munkatársainak közös sikere. Az elért eredmények, az infrastrukturális fejlesztések és a jövőbeli fejlődés kulcsa nem csupán a megfelelő anyagi háttér, hanem a Szegedi Tudományegyetem világszínvonalú humánerőforrása. Mind az oktatásban, kutatásban mind a betegellátásban ennek a közösségnek az elismerése, megerősítése és támogatása kell, hogy iránymutató legyen – emelte ki.


kinevezesek_atadasa
Képgaléria a rendezvényről
 

Vezetői megbízások


2019. július 1-től az Állam- és Jogtudományi Karra szóló dékáni megbízást kapott Dr. Törőcsikné Dr. Görög Márta, a Civilisztikai Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára. Szintén július 1-től a Mezőgazdasági Karra szóló dékáni megbízást kapott Mikó Józsefné Dr. Jónás Edit, az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet egyetemi docense. 2019. július 1-től a Zeneművészeti Karra szóló dékáni megbízást kapott, Dr. Nátyi Róbert, a Zeneelméleti Tanszék főiskolai docense.


IMG_1740


2019. augusztus 1-től stratégiai főigazgató megbízást kap Dr. Csóka Ildikó a Minőségfejlesztési és Stratégiai Főigazgatóságra, gazdasági főigazgató megbízást kap Tácsi Ildikó a Gazdasági Főigazgatóságra, jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató megbízást kap Dr. Dömötör Máté a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságra.


2019. július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjének vezetésére szóló megbízást kapott Németh Anikó, az Idegennyelvi Kommunikációs Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízását kapott Lévai Judit. Szintén július 1-től a Szegedi Tudományegyetem Felnőttképzési Központjának vezetésére szóló megbízást kapott Dr. Döbör András, az Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet vezetésére szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Badó Attila egyetemi tanár.


Az Általános Orvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Lázár György egyetemi tanár a Sebészeti Klinikára, Dr. Csont Tamás egyetemi docens a Biokémiai Intézetbe, Dr. Baczkó István egyetemi docens a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe, Dr. Martinek Tamás egyetemi tanár az Orvosi Vegytani Intézetbe, Dr. Klivényi Péter egyetemi tanár a Neurológiai Klinikára és Dr. Peták Ferenc egyetemi tanár az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetbe. Továbbá az Orvosi Szaknyelvi Kommunikációs és Fordítóképző Csoportjába szóló csoportvezetői megbízást kapott Rápoltiné Dr. Keresztes Csilla, aki egyúttal egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését is átvette.


Emellett tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Piffkó József egyetemi tanár az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika vezetésére, Dr. Kálmán János egyetemi tanár a Pszichiátriai Klinika vezetésére, valamint Dr. Boldogkői Zsolt egyetemi tanár az Orvosi Biológiai Intézet vezetésére.


A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2019. július 1-től Dr. Berta József Tibor egyetemi docens a Romanisztika Intézetbe. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Forgács Tamás egyetemi docens a Magyar Nyelvészeti Tanszékre, Dr. Papp Sándor egyetemi tanár a Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékre, Dr. Varga Beáta egyetemi docens az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszékre, Dr. Deák Ágnes egyetemi tanár a Modernkori Magyar Történeti Tanszékre, Dr. Draskóczy Miklósné Dr. Székely Melinda egyetemi tanár az Ókortörténeti Tanszékre és Dr. Máté-Tóth András egyetemi tanár a Vallástudományi Tanszékre.


2019. július 1-től az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Tobak Orsolya főiskolai docens a Preventív Egészségügyi Gondozás Tanszékre. Szintén július 1-től a Fogorvostudományi Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Baráth Zoltán egyetemi docens a Fogpótlástani Tanszékre.


A Gazdaságtudományi Karra szóló intézetvezetői megbízást kap 2019. szeptember 1-től Dr. Farkas Beáta egyetemi tanár a Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetébe és Dr. Révész Balázs egyetemi docens az Üzleti Tudományok Intézetébe.

A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2019. július 1-től Dr. Döbör András főiskolai docens a Szakképzési, Felnőttképzési és Továbbképzési Intézetbe, Dr. Drahota-Szabó Erzsébet egyetemi tanár a Nemzetiségi Intézetbe, aki egyúttal a Német és Német Nemzetiségi Tanszékre szóló tanszékvezetői megbízását is megkapta, és Gerencsérné Dr. Újvári Edit egyetemi docens a Művelődéstudományi Intézetbe.


A Mérnöki Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2019. július 1-től Dr. Gál József egyetemi docens az Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézetbe.


2019. július 1-től a Mezőgazdasági Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott Dr. Majzinger István egyetemi docens az Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézetbe és Dr. Monostori Tamás főiskolai tanár a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe.

A Természettudományi és Informatikai Karra szóló intézetvezetői megbízást kapott 2019. július 1-től Dr. Pálinkó István egyetemi tanár a Kémiai Intézetbe.


Tanszékvezetői megbízást kapott 2019. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Kónya Zoltán egyetemi tanár az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékre, Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár a Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszékre, Dr. Kozma-Bognár László egyetemi docens a Genetikai Tanszékre, aki egyúttal egyetemi docens munkakörre szóló kinevezését is megkapta, valamint Dr. Hajnal Péter egyetemi docens a Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszékre. A Zeneművészeti Karra szóló tanszékvezetői megbízást kapott Dr. Temesi Mária egyetemi tanár a Magánének Tanszékre és Dr. Kosztándi István főiskolai docens a Vonós Tanszékre.


kinevezesek_atadasa_galeria2
Képgaléria a rendezvényről

 

Egyetemi tanár, egyetemi docens és tudományos főmunkatárs kinevezések


Egyetemi tanár munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Nagy Gábor Péter egyetemi docens a Geometria Tanszékre. 2019. szeptember 1-től a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon Dr. Zakar Péter főiskolai tanár a Modernkori Magyar Történeti Tanszékre.


Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszékére Dr. Csizmady Adrienne egyetemi docens. Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től az Általános Orvostudományi Karon Dr. Kékesi Gabriella adjunktus az Élettani Intézetbe, Dr. Szirtesné Dr. Varga Edina adjunktus a Neurológiai Klinikára, Dr. Zádori Dénes adjunktus a Neurológiai Klinikára és Dr. Virok Dezső tudományos főmunkatárs az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetbe.


Tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től az Általános Orvostudományi Karon Dr. Keller-Pintér Anikó adjunktus a Biokémiai Intézetbe, Dr. Ricza Tamásné Dr. Venglovecz Viktória tudományos munkatárs a Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetbe és Dr. Ungvári Zoltán az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézetbe.


Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től a Fogorvostudományi Karon Dr. Körmöndiné Dr. Buzás Krisztina tudományos főmunkatárs az Orálbiológiai és Kísérletes Fogorvostudományi Tanszékre. Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kap 2019. szeptember 1-től a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Nóbik Attila adjunktus az Gyógypedagógus-képző Tanszékre.

2019. július 1-től kapott egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést a Mezőgazdasági Karra Dr. Lantos Ferenc főiskolai docens a Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézetbe. Egyetemi docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től a Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Vígh Viktor adjunktus a Geometria Tanszékre, Dr. Kovács Ferenc adjunktus a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékre, Dr. Czakó Gábor adjunktus a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékre, Dr. Gazdag Zsolt adjunktus a Számítástudomány Alapjai Tanszékre, Dr. Lőrincz László Magor adjunktus az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, valamint Dr. Nagy-György Judit adjunktus a Sztochasztika Tanszékre.


2019. július 1-től kapott tudományos főmunkatárs munkakörre szóló kinevezést a Természettudományi és Informatikai Karra Dr. Karri Lamsa tudományos főmunkatárs az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, Dr. Szegedi Viktor tudományos főmunkatárs az Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékre, valamint Dr. Pap Zsolt tudományos munkatárs a Környezettudományi és Műszaki Intézetbe.


Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karra főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től Dr. Nagy-Grócz Gábor főiskolai docens az Alkalmazott Orvostudományi Szakcsoportba. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karra főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kap 2019. szeptember 1-től Dr. Csetényi Korinna Zsuzsanna adjunktus a Modern Nyelvek és Kultúrák Tanszékre és Dr. Fizel Natasa adjunktus a Szociálpedagógus-képző Tanszékre. A Zeneművészeti Karra főiskolai docens munkakörre szóló kinevezést kapott 2019. július 1-től Dr. Császár Zsuzsanna Viktória főiskolai docens a Zongora Tanszékre és Dr. Mód Orsolya főiskolai docens a Vonós Tanszékre.

 

Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címek

A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa Professor Emerita és Professor Emeritus kitüntető címet adományozott az oktatásban és kutatásban odaadó felelősségérzettel tevékenykedő oktatóinak, akik maradandó eredményeikkel, valamint a fiatal oktatók-kutatók támogatásával és a tehetséggondozásban végzett tevékenységükkel nemzedékek számára szolgálnak példaként.


Professor Emerita kitüntető címet vehetett át Dr. Dékányné Dr. Szénási Éva a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet nyugalmazott főiskolai tanára, Dr. Dombi Józsefné Dr. Kemény Erzsébet a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszékének nyugalmazott főiskolai tanára és Szabóné Dr. Révész Piroska a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet nyugalmazott egyetemi tanára.


Professor Emeritus kitüntető oklevélben részesült Dr. Janka Zoltán az Általános Orvostudományi Kar Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára, Dr. Wittmann Tibor az Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógyászati Klinikájának nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Dombi György a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszeranalitikai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára, Dr. Péter Antal a Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszeranalitikai Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára és Dr. Novák Zoltán az Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központjának egyetemi tanára.

 

Szenátusi kitüntetések


Egyetemi magántanári kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától az Általános Orvostudományi Karon Dr. Kovács Attila a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézet Reumatológia Osztályának osztályvezető főorvosa és Dr. Madácsy László, az Endo-Kapszula Magánorvosi Centrum orvosigazgatója. A Természettudományi és Informatikai Karon Dr. Szöllősi György, az SZTE-MTA Sztereokémiai Kutatócsoport tudományos tanácsadója kapott egyetemi magántanári kitüntető címet.


Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Fábián György a Politológiai Tanszék nyugalmazott egyetemi docense. Címzetes főiskolai tanár kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon Dr. Szilassi Lajos az Alkalmazott Pedagógiai Intézet nyugalmazott főiskolai docense. Címzetes egyetemi docens kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától az Állam- és Jogtudományi Karon Dr. Béla Éva a Szegedi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának osztályvezetője, Dr. Farkas Zsuzsanna az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának jogi főreferense, Juhászné Dr. Zvolenszky Anikó a Civilisztikai Tudományok Intézetének nyugalmazott adjunktusa, Dr. Géczi József Alajos a Politológiai Tanszék nyugalmazott adjunktusa és Dr. Urbán Zoltán László a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya. Az Általános Orvostudományi Karon Dr. Borkó Rezső a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvosa, a Mérnöki Karon Dr. Jerney Zoltán István a Rail Cargo Hungária Zrt. területi árufuvarozási vezetője kapott címzetes egyetemi docens kitüntető címet. Címzetes főiskolai docens kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától Török János a Zeneművészeti Kar klarinétművésze. Mestertanár kitüntető címet kapott az Egyetem Szenátusától Csikota József a Zeneművészeti Kar adjunktusa.


A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa kiemelkedő gyakorlati oktatómunkájáért Mesteroktató kitüntető címet adományozott az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon Fehérné Kiss Annának az Ortopédiai Klinika Központi Fizioterápiás és Rehabilitációs Részleg gyógytornászának, Herceg Attilának a Pszichiátriai Klinika egyetemi okleves ápolójának, Németh Imre Attilánénak az Ásotthalmi Védőnői Szolgálat védőnőjének, valamint a Zeneművészeti Karon Vizsolyi Líviának, a Fafúvós Tanszék nyugalmazott főiskolai docensének.

 

Miniszteri, rektori és kancellári elismerő oklevelek


Eredményes szakmai munkájuk, illetve egyetemi közéleti, tevékenységük elismeréséül Rektori Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült az Általános Orvostudományi Karon a Kar Gazdasági Hivatalában több mint két évtizeden keresztül példás szorgalommal végzett, felelősségteljes munkájának elismeréseként Makk Erika ügyviteli alkalmazott. Az Állam- és Jogtudományi Karon az Egyetem érdekében példamutató odaadással végzett, több évtizedes elkötelezett szakmai tevékenységének elismeréseként Dr. Almásiné dr. Hévizi Natália hivatalvezető, és az egyetemi adminisztráció területén több évtizede végzett lelkiismeretes munkájának, valamint a Kar Tanulmányi Osztályának vezetőjeként végzett magas színvonalú szakmai tevékenységének elismeréseként Sas Gabriella ügyvivő-szakértő.


A Juhász Gyula Pedagógusképző Karon a Környezet-biológia és Környezeti Nevelés Tanszéken az oktatás és kutatás területén több mint két évtizede végzett kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként Lászlóné Dr. Gálfi Márta tanszékvezető főiskolai tanár, a Természettudományi és Informatikai Karon az Egyetem és Kar érdekében közel három évtizeden keresztül végzett kötelességtudó és magas színvonalú munkavégzésének elismeréseként Dr. Varga Andrásné Magyar Márta hivatalvezető részesült Rektori Elismerő Oklevélben.


A Szegedi Tudományegyetemen több évtizeden át végzett kiemelkedő oktatói és kutatói szakmai munkájának, valamint közéleti tevékenységének elismeréseként Dr. Makra László, a Mezőgazdasági Kar egyetemi tanára, aktív művészeti tevékenységének és a Zeneművészeti Kar Rézfúvós Tanszék oktatójaként a hallgatók szakmai fejlődése érdekében végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként Nagy Zsolt főiskolai docens részesült Rektori Elismerő Oklevélben.


Az Egyetem érdekében vállalt feladatuk kiemelkedően eredményes teljesítésének elismeréseként – hozzájárulva ezzel az Egyetem sikeres működéséhez – Kancellári Elismerő Oklevél kitüntetést vehetett át a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóság Humánpolitikai Irodáján a stratégiai humánpolitikai folyamatok minőségi fejlesztése érdekében végzett egy évtizedes példaértékű munkájának, valamint az egyetemi polgárok és a munkáltató irányába tanúsított szakmai önzetlenségének megbecsüléséül Agárdi Angéla Ida főtanácsos, az Oktatási Igazgatóság Oktatási Irodáján az elektronikus tanulmányi rendszerek bevezetése, azok helyi adaptációs színvonalának fejlesztése valamint zökkenőmentes üzemeltetése érdekében tett innovatív, eredményes több mint két évtizedes munkásságának elismeréséül Csúri Miklós informatikus, a Beszerzési Igazgatóságon az egyetemi önálló közbeszerzési szakapparátus kialakításában, és a közbeszerzési folyamatok hatékony és jogszerű szervezésében végzett magas színvonalú proaktív munkájának elismerése jeléül Macsek Bernadett irodavezető.


Dr. Kásler Miklós miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetést adományozott az oktatás, tehetséggondozás és tudományos kutatás terén kifejtett magas szintű tevékenysége elismeréseként Dr. Vasas Andreának, a Gyógyszerésztudományi Kar Farmakognóziai Intézet egyetemi docensének, a matematikaoktatásban és kutatásban, az alkalmazott és numerikus matematika területén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréseként Dr. Van Leeuwen-Polner Mónikának, a Természettudományi és Informatikai Kar Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék adjunktusának, valamint Dr. Bánhelyi Balázsnak, a Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Optimalizálás Tanszék egyetemi docensének kiváló oktatói munkájának, valamint kiemelkedő elméleti és alkalmazott kutatási eredményeinek valamint közéleti tevékenységének elismeréseként.