dsc_0035w2

Átadták az első TTIK Nagykövete címeket

2018. július 7-én ünnepélyes keretek között átadták az Átadták az első TTIK Nagykövete címeket.

A Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Nagykövete címet a Kar Biológia Intézetének előterjesztésére elsőként Kormányos Róbert, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanára kapta.


dsc_0032

Kormányos Róbert

(Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, Zenta)


A zentai gimnázium egyedülálló a Vajdaságban, mert kizárólagosan magyar nyelven folyik az oktatásuk, és diákjaik 90%-a folytatja Magyarországon felsőfokú tanulmányait. Kormányos Róbert tanár úr diákjaival az utóbbi öt évben mindig részt vett a kar Kutatóiskolai programjában és minden évben elnyerték a TTIK Kutatóiskolája címet.Az általa tanított diákok bevonásával a Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszékével hosszú ideje fennálló kutatási együttműködése van, melynek eredményeképpen különféle tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciáko is közösen vettek részt. Kormányos Róbert nagyon komoly munkát végez a tehetséggondozás terén. Tagja volt Budapesten a nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak és a Magyar Tehetségsegítő zervezetek Szövetségének és ma is aktív tagja a Bolyai Farkas Alapítvány Magyarul Tanuló tehetségekért szervezetnek. Megalakulása óta elnöke a „Natura” Kutatók Klubja civil szervezetnek, amelynek elsődleges célja a természettudományok területén végzett feltáró tevékenységek ösztönzése a fiatok körében.

A Természettudományi és Informatikai Kar Fizika Nagykövete címet a Kar Fizikai Intézetének előterjesztésére Dr. Mező Tamás Zsolt, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta.


dsc_0033

Dr. Mező Tamás Zsolt Károly

(Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola, Szeged)


Mező Tamás Zsolt 1980-ban szerzett kémia-fizika szakos tanári diplomát a JATE-n, majd nyolc éven át dolgozott a SZOTE Radiológiai Klinikáján fizikusként. Egyetemi doktori értekezését is radiológiából írta. 1988-tól tanít a Radnóti gimnáziumban, 1995 óta oktatási szakértő. Tanítványai kiválóan szerepelnek a különböző nemzetközi és országos fizika tanulmányi versenyeken.
Szívén viseli a tanítványai sorsát, ami megnyilvánul szakmai, emberi fejlődésük segítésében és pályaválasztásuk motiválásában is. Szoros kapcsolatot tart fenn karunk Fizikai Intézetével az utánpótlás nevelése terén. Az intézet által szervezett Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó versenyen 2013-2017 között tanítványai 17 első, 12 második, 15 harmadik helyet, 1 különdíjat és 59 dicséretet kaptak. Munkájáért több elismerésben is részesült, úgy mint a „Szeged ifjú tehetségeiért” vagy a „Nemzet Tehetségeiért”-díj.

A Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz Nagykövete címet a Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének előterjesztésére Lengyel József, a szeghalmi Péter András Gimnázium tanára kapta.


dsc_0034

Lengyel József

(Péter András Gimnázium, Szeghalom)


Lengyel József 12 éve tanít földrajzot Szeghalmon, azóta minden évben 2-5 diákja folytatta tanulmányait karunk földrajz, földtudomány, illetve geográfus szakjain. Iskolája jelentős utánpótlás bázisa karunk Földrajzi és Földtudományi Intézetének. Tanítványai közül hárman jelenleg is PhD képzésben vesznek részt a Földtudományok Doktori Iskolánkban. Rendszeresen szervez tanulmányi kirándulásokat az intézet tanszékeire és hívja oktatóinkat rendhagyó földrajzórákra, népszerűsítő előadásokra. Szervezője az országos Kovács János Középiskolai Földrajzversenynek, amelynek zsűrizését rendszeresen kollégáink bevonásával végzik.


A Természettudományi és Informatikai Kar Informatika Nagykövete címet a Kar Informatikai Intézetének előterjesztésére elsőként Giliczéné Kókai Mária, a csongrádi Batsányi János Gimnázium tanára kapta.


dsc_0035

Giliczéné Kókai Mária

(Batsányi János Gimnázium, Csongrád)


Giliczéné Kókai Mária közel három évtizedes tanári munkája során hatalmas tapasztalatot szerzett a tehetséggondozásban, a műszaki irányú továbbtanulás és pályaválasztás segítésében. Matematika-fizika-számítástechnika tanárként elkötelezett vezetője a Csongrádi Természettudományos Diáklaboratóriumnak. Részvételével diákjai 2013 és 2018 között már négy alkalommal nyerték el a TTIK Kutatóiskolája címet. Számos saját informatikai program és kari rendezvény szervezője, olyan kiváló pedagógus, aki folyamatos önképzéssel, a diákjaival való együtt gondolkodással tartja a lépést az informatika gyorsan fejlődő világában


A Természettudományi és Informatikai Kar Kémia Nagykövete címet a Kar Kémiai Intézetének előterjesztésére Hancsák Károly, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta.


Hancsák Károly a JATE-n szerezte matematika-kémia szakos tanári diplomáját, de városunk neves gimnáziumában mostanában már kizárólag kémiát tanít: tanítványai eredményei alapján nem túlzás azt állítani, hogy ma ő a város vezető kémiatanára. Számos tanítványa szerzett a karunkon BSc, Msc diplomát és PhD-fokozatot is. Tanítványait hosszú évek óta készíti fel a Kémiai Intézet által szervezett versenyekre és rendszeresen fogad tanárjelölteket is a karról.


A Természettudományi és Informatikai Kar Matematika Nagykövete címet a Kar Fizikai Intézetének előterjesztésére Tarcsay Tamás, a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta.

Tarcsay Tamás 1979-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet a JATE-n, és azóta tanít a Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumban. 1984-től matematika szakos szakvezető tanár, százas nagyságrendű azon matematikatanár-jelöltek száma, akik tőle tanulták gyakorló tanításuk alatt a szakma mesterfogásait. Ő volt az egyik motorja a számítógép alkalmazásának a matematika tanítása során. Tanítványai közül többen értek el kimagasló eredményeket az országos és nemzetközi matematika versenyen, számos tanítványa ma már nemzetközi szinten is jegyzett matematikus. Kimagasló munkáját és kiváló személyiségét számos díjjal ismerték már el, úgy mint a Beke Manó Emlékdíj, vagy a Rácz Tanár Úr Életműdíj. Munkakapcsolata a Bolyai Intézettel közel negyven éve igen intenzív. Sikerrel népszerűsíti képzéseinket mind kollégái, mind tanítványai körében.

A képek DOBSA FOTÓ Kft. hivatalos engedélyével kerültek felhasználásra.
Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket