DSC_0062a

Átadták a 2019. évi TTIK Nagykövete címeket

2019. július 6-án ünnepélyes keretek között átadták az Átadták az első TTIK Nagykövete címeket.

A Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Nagykövete címet a Kar Biológia Intézetének előterjesztésére Csigér István, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta.


DSC_0062


Csigér István

(SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged)

Csigér István tanár úr 28 éve dolgozik az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola biológia vezető tanáraként. Emellett ő koordinálja az SZTE fenntartásában működő Szegedi Regionális Természettudományos Diáklaboratórium saját és 18 partneriskolája csoportjainak a biológia gyakorlatait, továbbá a Szegedi Tudós Akadémia Középiskolás Képzési Programjának regionális vezető tanáraként is végez tehetséggondozó tevékenységet. A Biológiai Intézettel való kapcsolata a 90-es évektől folyamatos, 2003 óta vesz részt a biológiatanár szakos hallgatók záróvizsga bizott­sági munkájában. Az elmúlt évtizedek alatt számos tanítványa tanult tovább egyetemünkön, akik közül néhányan külföldi egyetemek, kutató intézetek munkatársai, de többen maradtak az SZTE különböző karain, illetve az SZBK-ban is. Minden évben 20-30 tanulóval vesz részt az egyetem és a TTIK nyílt napjain, valamint a kutatók éjszakáján. A több mint három évtizedes tehetséggondozó pedagógusi munkáját több alkalommal hivatalosan is elismerték: 1989-ben Miniszteri Di­cséretet, 2001-ben Arany Katedra Emlékplakettet és 2015-ben Vezető Tanár oklevelet kapott. Munkájával folyamatosan hozzá járul karunk hallgatói utánpótlásához, és töretlen együttműködése a Biológiai Intézet tanszéki munkatársaival méltóvá teszi a Kar Biológia Nagykövete kitüntető címre.

A Természettudományi és Informatikai Kar Fizika Nagykövete címet a Kar Fizikai Intézetének előterjesztésére Berecz János, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanára kapta.


DSC_0064


Berecz János

(Bethlen Gábor Református Gimnázium, Hódmezővásárhely)

Berecz János 1995-ben kitüntetéses oklevelet szerzett egyetemünk matematika-fizika szakán. Gyakorló tanárként lassan negyed évszázada indítja nagy sikerrel diákjait több, a Fizikai Intézet által szervezett tanulmányi versenyen. 1997 óta főszervezője az országos Tornyai Sándor Fizikai Feladatmegoldó Versenynek. 2006-ban Ericsson-díjat nyert a fizika népszerűsítéséért. 2011 és 2014 között óraadó tanárként részt vett az SZTE TTIK Fizika Intézetében a fizikatanár levelező mesterszakos képzésben. A 2013/2014-es tanévben tanítványaival elnyerték az SZTE TTIK Kutatóiskolája kitüntető címet. Több volt tanítványa dolgozik egyetemünkön, illetve az ELI-ben vezető oktatóként, kutatóként.

A Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz Nagykövete címet a Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének előterjesztésére Dr. Blahó János, az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium tanára kapta.


DSC_0067


Dr. Blahó János

(Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium, Orosháza)


Dr. Blahó János 1987 óta az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanára, 1988-tól igazgatóhelyettese, majd 1996-tól intézményvezetője. Tanárként, intézményvezetőként, szakértőként és kutatóként mindig az SZTE, mint regionális tudáspólus szerepét hangsúlyozta és publikációk, előadások, valamint jó gyakorlatok sorával mutatta be, illetve erősítette a középiskola és az egyetem közötti kapcsolat széles körű lehetőségeit. Mindig megteremtette annak hátterét, hogy a földrajz és földtudomány iránt érdeklődő diákjai versenyeken indulhassanak, az iskolában jól működő diákkör alakuljon ki, és ezek a diákok a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara felé orientálódjanak. Tevékenysége nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a földrajzi és földtudományi képzésre évről-évre felvett hallgatók tekintetében az az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium az elsők között szerepel.


 A Természettudományi és Informatikai Kar Informatika Nagykövete címet a Kar Informatikai Intézetének előterjesztésére Kiss Róbert, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium tanára kapta.


DSC_0069


Kiss Róbert

(Bányai Júlia Gimnázium, Kecskemét)


Kiss Róbert mestertanár matematikát, informatikát és robotikát tanít. Az elmúlt 11 évben robotika szakkört és 9 éve emelt szintű informatika érettségire való fakultációs foglalkozást is vezet, valamint irányította a gimnázium természettudományos laborjának szakmai és technikai fejlesztését. Jelentős tapasztalatát és szakértelmét 4 szakkönyve, jegyzete, 3 magyar nyelvű publikációja, több mint 20 konferencia előadása továbbá 6 akkreditált pedagógus képzési tanfolyam megtartása is bizonyítja. Elkötelezett és kitartó tehetséggondozó munkát végez: szakmai versenyek és konferenciák szervezője, tanítványaival az ország számos robotika és programozói versenyén rendszeresen eredményesen szerepel. Diákjaival a Kutatók éjszakája programon 5 éve minden évben szervez izgalmas tudománynépszerűsítő programokat. Munkájának eredményeként számos diákja folytatja tanulmányait karunk műszaki, természettudományos, illetve informatikai szakjain. Az SZTE TTIK Kutató Iskola programjában 5 tanévben nyerte el diákjaival a Kar Kutatóiskolája címet. Az Informatika Intézet által szervezett Szegedi Innovatív Informatika Versenyen az elmúlt évek alatt csapatai 1., 3. díjat és két különdíjat is nyertek.


A Természettudományi és Informatikai Kar Kémia Nagykövete címet a Kar Kémiai Intézetének előterjesztésére Nagy István, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola tanára kapta.


DSC_0072


Nagy István

(Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Általános Iskola, Bonyhád)


Az SZTE TTIK Kémiai Intézetének Nagy István tanár úrral való együttműködése többéves múltra tekint vissza, amely közös kutatómunkát, kiadványszerkesztést, intézetlátogatást, laborgyakorlatokat, versenyeken való részvételt és közös versenyek szervezését foglalja magában. Külön kiemelendő, hogy tanítványai a Kutató Diákok Országos Konferenciáján 2015/2016-ban első helyen végeztek. A Kémiai Intézettel közösen közös példatárt állítottak össze, amelyet a diákok eredményesen használnak azóta is érettségire való felkészülésükhöz. Beiskolázandó diákjai minden évben ellátogatnak a Kémiai Intézetbe, ahol labormunkát végezhetnek a kar laboratóriumában. 2014-től közösen szervezik az intézettel az általános iskolások részére az országos Müller Ferenc Emlékversenyt, emléket állítva Müller Ferencnek, a tellúr felfedezőjének.


A Természettudományi és Informatikai Kar Környezettudomány Nagykövete címet a Kar Környezettudományi és Műszaki Intézetének előterjesztésére Bakk Zoltán, a szegedi Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola környezetmérnök szaktanára kapta.


Bakk Zoltán mióta oklevelet szerzett karunk környezetmérnök szakján, azóta természet- és környezetvédelmi technikus diákokat oktat, készít fel szakmai vizsgára, egyengeti pályájukat és pozitív irányba változtatja meg a környezethez való viszonyukat. Szakmai versenyekre küldi diákjait, szakmai gyakorlatokat szervez nekik és folyamatosan motiválja tanítványait arra, hogy a további tanulmányaikat környezettan vagy környezetmérnöki szakokon folytassák. Tehetséggondozó pedagógusi tevékenységével és világszemléletével igyekszik követendő példát állítani a diákok számára.


A Természettudományi és Informatikai Kar Matematika Nagykövete címet a Kar Bolyai Intézetének előterjesztésére Marczis György, a békéscsabai Andrássy gyula Gimnázium és Kollégium tanára kapta.


DSC_0074


Marczis György

(Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, Békéscsaba)


Marczis György 1981-ben szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet egyetemünkön és azóta tanít mindkét szakján. 1996-tól a Békés Megyei Pedagógiai Intézet középiskolai matematika szaktanácsadójaként is tevékenykedik. 2012 óta a békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium pedagógusa. Tanári munkája mellett nem túlzás kijelenteni, hogy az egész ország szakmai, matematikatanári közéletének meghatározó egyénisége. Számos évente megrendezésre kerülő megyei, országos rendezvény fő szervezője. Emellett a Bolyai János Matematikai Társulat Békés Megyei Tagozatának titkáraként, valamint az Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tanáraként a helyi és országos matematikai tehetséggondozásból is intenzíven kiveszi részét. Számos tanítványa ért el figyelemreméltó eredményt különböző matematika versenyeken. Marczis György matematikatanári munkáját és szakmai szervező tevékenységét számos díjjal ismerték már el: 2001-ben Ericsson díjat, 2007-ben Beke Manó Emlékdíjat,2011-ben Graphisoft díjat és 2014-ben A Tehetségek Szolgálatáért Közösségi Díjat kapott. Kapcsolata a Bolyai Intézettel évtizedek óta igen intenzív. Népszerűsíti mind kollégái, mind tanítványai körében az Intézet képzéseit és szakmai eseményeit ismeretterjesztő előadások, tehetséggondozó szakkörök keretében.