2023. szeptember 24., vasárnap
 
Facebook Instagram YouTube TikTok
 
 
 
 

Diszoklevel

Díszokleveleseink 2017-ben


Szak

Név

Díszdiploma


Biológia

Barcsi Istvánné Márkus Mária

aranyBiológia-földrajz

Dr. Bagány Julianna

arany

Finta Gézáné Győr Piroska Erzsébet

arany

Dr. Károssy Csabáné Gömöri Ibolya Erzsébet

arany

Koppány Sándorné Fehér Mária

arany

Dr. Molnár Árpádné Bakó Csilla

arany

Nagy Lajos Gergely

arany

Nagy Sándor

arany

Dr. Nyéki Lajos

arany

Oláh Istvánné Katona Ildikó Irén

arany

Tábory János

arany

Dr. Veszelka Elemér

arany

Dr. Veszelka Elemérné Simon Rózsa

aranyBiológia-kémia

Balázs Imre

gyémánt

Bálint Margit

gyémánt

Baráth Péter Gyula

arany

Baráth Péterné Tar Éva Ilona

arany

Bartyik Istvánné Kulcsár Julianna Ilona

arany

Bognár Pálné Gerlach Rozália

arany

Dr. Boskó Józsefné Fehér Zsuzsanna

arany

Faragóné Szénásy Emese Mária

arany

Forman Istvánné Nagy Emília Terézia

arany

Dr. Gausz János

arany

Dr. Gausz Jánosné Teleki Sára

arany

Gőgh Irén

gyémánt

Hegedűsné Fehér Mária

arany

Horváthné dr. Lotterhof Edit

arany

Juhászné Sáros Márta Erzsébet

arany

Dr. Komáromy László

gyémánt

Lakatos Magdolna

gyémánt

Lapis Lászlóné Benedek Rozália

gyémánt

Dr. Lovas Margit

arany

Lőrincz Endréné Juhász Julianna

arany

Dr. Marton János

arany

Németh Jánosné Veres Etelka

gyémánt

Nyilasi Imréné Bere Erzsébet

arany

Pafféri Elemér Istvánné Tassy Olga Etelka

arany

Sipos István

gyémánt

Szőke Attila István

arany

Dr. Tóth Béláné Szablics Mária

arany

Varga-Szabjánné Szabó Sarolta Zsuzsanna

arany
Szak

Név

DíszdiplomaFizika-matematika

Hadi Istvánné Bodócs Ilona

gyémánt

Dr. Harsányi Ernő

gyémánt

Horváth Lajos

gyémánt

Dr. Kispéter József

gyémánt

Madarász János

gyémánt

Pekó Sándor

gyémánt

Dr. Rácz Jánosné Kállai Aranka Anna

gyémánt

Szintainé Király Anna Matild

gyémánt

Villányi János

gyémántFöldrajz

Fodor István

gyémánt

Dr. Góczán Lászlóné Tóth Piroska

gyémánt

Dr. Guczi Lászlóné dr. Huszti Györgyi

gyémánt

Dr. Győri Sándor

arany

Nánási Elemérné Balogh Emília

gyémánt

Dr. Papp Lajos

arany

Pokorny Irma

gyémánt

Szentjobbi Aladárné Lopusnyi Ida

gyémánt

Dr. Tóth Imre

gyémántFöldrajz-földtan

Magyar László

arany

Dr. Tanács János

arany

Kémia-fizika

Almási János

gyémánt

Bakonyi Istvánné Pintér Erzsébet

gyémánt

Balássy Károlyné Szerényi Magdolna

gyémánt

Bazsóné Dégi Ibolya Éva

arany

Dabisné Szabó Ilona

arany

Dr. Domokos Tamás Lajos

arany

Dr. Domokos Tamásné Molnár Judit

arany

Fejes Sándorné Kupecz Éva Katalin

arany

Dr. Galbács Zoltán Mihály

arany

Kisné Sápi Zsuzsanna Dalma

arany

Nagyillés Mihály

gyémánt

Simala Irén Teréz

arany

Székely Erzsébet

arany

Dr. Tompa Pálné Horváth Éva

gyémánt
Matematika

Kunstár Jánosné dr. Rényi Erzsébet

arany

Dr. Szépkúti István

aranyMatematika-ábrázoló geometria

Borbás Istvánné Porkoláb Márta

arany

Hunya Lajos

arany

Kárpáti Ferenc

arany

Kárpáti Ferencné Szeles Teréz

arany

Király Leventéné Novák Judit

arany

Kulcsár Istvánné Német Róza

arany

Dr. Németh József

arany

Dr. Nyéki Lajosné Kiszely Erzsébet

arany

Oross Tiborné Ladocsy Elvira

arany

Sallai Krisztina

arany

Tálasné Kopasz Ildikó Éva

arany

Ujvári Pálné Csetneky Edit

arany

Vígh-Mikle Sándor

aranyMatematika-fizika

Ábrahám Zoltánné Dzsida Judit Margit

arany

Almási Gábor

arany

Andrési Pál

gyémánt

Békei László

arany

Benkő Istvánné Németh Ilona

arany

Bottlik Iván

gyémánt

Bödecs Gyuláné Csömöz Ilona Irén

arany

Dömse Tiborné Liebhauser Katalin

arany

Fekete László

gyémánt

Göndöcz István

vas

Gulyás László Imre

arany

Hámos Árpádné Sövényházy Julianna

arany

Dr. Hetyei Gábor

gyémánt

Hursán László

gyémánt

Kiss Ferenc

gyémánt

Klein Magdolna

gyémánt

Kontra Géza

arany

Kothencz Jánosné Rácz Etelka

arany

Dr. Kovács László András

arany

Dr. Kovácsné dr. Buzai Klára

arany

Kovács Miklós Sándorné Kulcsár Zsuzsanna Márta

arany

László Sándor

arany

Ludányiné Molnár Julianna

arany

Magyar Lajosné Molnár Margit

gyémánt

Málnás Erzsébet

arany

Dr. Márki-Zay János

arany

Dr. Márki-Zay Lajosné Schröder Gabriella

arany

Mayer Ferencné Molnár Mária

arany

Nagy Imre

arany

Nagy Imréné Virág Nagy Margit

arany

Dr. Németh György

gyémánt

Dr. Paulik Istvánné Simon Teréz

gyémánt

Péterfi Árpád Andor

arany

Péterfi Árpád Andorné Bencsik Emília

arany

Pintér László

arany

Pusztai Ádám Sándor

arany

Schwarcz Tibor

gyémánt

Szabó Ferenc

gyémánt

Szabó Józsefné Kiss Margit Erzsébet

arany

Szakálos Erzsébet

gyémánt

Dr. Szalay István

arany

Szőke Dezső

gyémánt

Tiszavári Sándorné Farkas Klára Erzsébet

arany

Toókos Ferenc György

arany

Tóth Balázs

gyémánt

Dr. Török Miklósné Sági Beatrix

arany


Dr. Vincze Sándor

gyémántMatematikus

Dr. Gyémánt Iván Károly

arany

Dr. Hegedüs Miklós

arany

Horváth Péter László

arany

Dr. Máté Eörs

arany

Matievics István

arany

Dr. Móricz Ferenc Antal

arany

Süle Mihály

arany

Tátrai Eszter Éva

arany


Természetrajz-földrajz

Dr. Tassy Istvánné dr. Mészáros Olga Ilona

GRÁNITVegyész

Altay Lászlóné Kecskés Ildikó

arany

Balogh Ferencné Zeitler Anna Mária

arany

Dr. Bentzik Ferenc

vas

Buzás István

arany

Buzás Istvánné Hartyányi Marietta

arany

Dr. Cseh Ferenc

arany

Damján János

gyémánt

Domián Sára

arany

Dr. Dömötör Gyula István

arany

Dömötör Gyuláné Ózdi Erzsébet

arany

Egriné Bálint Etelka

arany

Dr. Görög Sándor

gyémánt

Dr. Gruber Lajos

gyémánt

Dr. Havass Zoltán

arany

Dr. Hetényi Magdolna

arany

Dr. Horváth György

vas

Dr. Kiss Ákos László

arany

Dr. Kószó Ferenc Géza

arany

Dr. Kószó Ferenc Gézáné Hankó Éva Klára

arany

Lantos Emilné Kiss Mária Magdolna

arany

Dr. Latzkovits Lászlóné dr. Rimanóczy Ágnes

arany

Magyar János

arany

Dr. Mikite Gyula

gyémánt

Molnárné Tóth Julianna

arany

Nagy Lajosné Szunyogh Irén

arany

Németh Károlyné Balázs Györgyi

arany

Dr. Novák Zoltánné Duzs Ilona Erzsébet

arany

Péterné dr. Sasvári Mária

arany

Polyák Péterné Farkas Mária

gyémánt

Radóné Hohner Mária

arany

Rendetzky János

gyémánt

Dr. Sallay Éva

arany

Dr. Somfalvy Endre

vas

Dr. Sohár István György

arany

Szabó László

arany

Dr. Széll Tamásné Molnár Kláar

vas

Szépkúti Lászlóné Berdó Mária

arany

Tamás Margit

arany

Dr. Taródi Béla András

arany

Dr. Vámos Károlyné dr. Kardos Éva

arany

Vazul Györgyné Antalfalvi Erika

arany

Dr. Vincze Irén

vas

Dr. Zarándi Márta

arany

Dr. Zsindely Attiláné dr. Kávai Mária

vas

Dr. Zsigó István

gyémánt