Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány (ÉSZOK Alapítvány)


Az Élettan Szegedi Oktatásának és Kutatásának Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány

(ÉSZOK Alapítvány)


Kapcsolattartó neve: Dr. Farkas Tamás

Levelezési cím: 6726, Szeged, Közép fasor 52

Telefon: 62-544-381

E-mail: tfarkas@bio.u-szeged.hu

Web: http://phys.bio.u-szeged.hu/eszok

Alapítók: Dr. Fehér Ottó, Dr. Toldi József

Elnök: Dr. Párducz Árpád

Jogállás: közhasznú szervezet

Kuratórium Dr. Barzó Pál, Dr. Farkas Tamás, Dr. Tamás Gábor, Dr. Vécsei László

Felügyelő bizottság: Dr. Kis Zsolt, Duda Ernő

Adószám: 18475630-2-06

Számlaszám: CIB: 11100403-18475630-10000001-HUF

Alakulás éve:2005

Önkéntesek száma: 1


Az Alapítók szándéka

hogy ezen Alapítvány létrehozásával tevőlegesen hozzájáruljanak ahhoz, hogy Szeged városában az élettudományok oktatása és e területen folyó kutatások támogatása szélesebb társadalmi összefogást és – a jelenleg rendelkezésre álló keretet meghaladó - effektív anyagi segítséget kapjon. Ezen Alapítvány létrehozásával kívánják az ilyen irányú támogatások, támogatói szándékok széles körben megnyilvánuló koncentrálódását elérni, és konkrét programokban való hatékony megvalósulásukat elősegíteni.


A fentiek megvalósítása érdekében kitűzött célok:

1./ Biológiai és orvosi kutatások támogatása

2./ Kiemelkedő tudományos eredmények létrehozásának támogatása

3./ 35 év alatti kutatók tudományos konferenciákon való részvételének támogatása

4./ Kutatói ösztöndíjak biztosítása

5./ Szakmai rendezvények, konferenciák szervezése és támogatása

6./ Szakmai kiadványok gondozása és támogatása

7./ Oktatási segédeszközök beszerzésének a támogatása

8./ Kutatási műszerek beszerzésének a támogatása

9./ Népszerű ismeretterjesztő előadások támogatása

10./ Nemzetközi szaktekintélyek meghívásának a finanszírozása

Kategóriák: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés