Pályázati felhívás vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére


A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a vendégoktatói ösztöndíjprogram részletes szabályairól, valamint egyes külügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) lebonyolításában pályázatot hirdet lektori és vendégtanári ösztöndíjas jogviszony betöltésére,


  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.)
  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr)
  • a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (továbbiakban: Külszoltv.)
  • a külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó devizaalapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet rendelkezéseivel összhangban.

A 2020/21-es vendégoktatói pályázati felhívás a https://www.kormany.hu/ oldalon érhető el.