Nemzeti_Felsooktatasi_Osztondij_Palyazat

Hirdetmény a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatok értékeléséről

A TTIK Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Bizottsága értékelte a 52 db beérkezett pályázatot. Az értékelés során, az Egyetemi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzat alapján, meghatároztuk az érvényes pályázatok körét.

Pályázók köre, pályázati feltételek: (SZTE TTIK NFÖ Szabályzata)

Az SZTE Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Szabályzata határozza meg, azzal, hogy az egyetemi szabályzatban foglalt, a tanulmányi teljesítményre vonatkozó előírások, mint pályázati feltétel vizsgálatánál a TTIK-n a 100%-os tanulmányi eredmény a pályázati időszak két félévére 60 teljesített kredit valamint 5,00 súlyozott tanulmányi átlag. Ennek a teljesítménynek legalább 90%-át kell figyelembe venni (a pályázati időszakban legalább 54 kredit teljesítése és a súlyozott tanulmányi átlag legalább 4,5)


Kizárásra kerületek azok a pályázók, akik a pályázati időszakban:

  • nem teljesítettek a Karon megállapított 100%-os tanulmányi eredmény legalább 90%-át
  • volt olyan felvett kötelező vagy kötelezően választható tárgyuk, amit nem teljesítettek

Az érvényes pályázatok száma 40, a kizárt pályázatok száma 12. A Bizottság minden pályázatot részletesen értékelt.


Az érvényes pályázatokat a kari listaállítás szabályai szerint pontoztuk.


A TTIK kerete 20 fő a 2023/24-es tanévben.


A kari lista csak javaslat a nemzeti felsőoktatási és a kiemelt tanulmányi ösztöndíjra.


A pontszámok Moduloban történő áttekintése után 2023. július 9-én (vasárnap) 23:59 óráig lehetett fellebbezéssel élni az oktdh@sci.u-szeged.hu címen.

 

A fellebbezés eredményéről 2023. július 10. 16.00 óráig értesítést kaptak a pályázók.


A végleges döntést az intézményi NFÖB hozta meg 2023. július 12-ei ülésén.


Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat TTIK lista letölthető (pdf)


Esetleges jogorvoslati kérelmüket, kérjük, az oktatási rektorhelyettesnek címezve a Kar Dékáni Hivatalába juttassák el legkésőbb 2023. július 27 23:59-ig!


Szeged, 2023. július 13.

 

Dr. Horváth Dezső

dékán