Osztrák–Magyar ONLINE Nyári Egyetem

2021. július 11–24.

A Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszéke és az ELTE Berzseny Dániel Pedagógusképző Központja közös nyári egyetemet szervez osztrák, ill. magyar egyetemi és főiskolai hallgatók számára, akik magyar/német nyelvtudásukat szeretnék

fejleszteni.


Az idén 29 éves nyári egyetemet idén a pandémiára való tekintettel online formában szervezzük meg, a magyar és az osztrák diákok a virtuális térben találkozhatnak egymással.


A kurzus felépítése: intenzív nyelvtanulási program (naponta 9.00-től 12.30-ig) haladó, ill. középhaladó szinten négy max. tízfős csoportban; délutánonként osztrák és magyar kultúrtörténeti tematikájú előadások, amelyek Ausztriához/Magyarországhoz kapcsolódnak, filmvetítés és közös projektmunka az

osztrák hallgatókkal. Az oktatás a Zoom program segítségével zajlik. A tananyagokat a hallgatók digitális formában kapják mega tanáraiktól.


Jelentkezési feltételek a magyar hallgatók számára:

- a haladó szinthez: alapfokú (A2 szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak megfelelő egyéb bizonyítvány/igazolás;

- a középhaladó szinthez: középfokú (B szintű) államilag elismert nyelvvizsga vagy annak megfelelő egyéb bizonyítvány/igazolás;

- hallgatói jogviszony egy magyarországi felsőoktatási intézményben, nem német szak;

- rövid német vagy magyar nyelvű motivációs levél.


Ösztöndíj

Az ösztöndíjakat az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány biztosítja, amely nem készpénzt jelent, hanem a kurzuson való ingyenes részvételt. Az ösztöndíj elnyerése után a hallgatók szerződést kötnek az alapítvánnyal, amelyben vállalják a kurzuson való részvételt.


Önköltség

A kurzuson való részvételre a pályázatok elbírálása után az ösztöndíjat elnyert hallgatóktól 6000 Ft regisztrációs díjat kérünk átutalni a későbbiekben megadott bankszámlaszámra.


Jelentkezési határidő: 2021. május 30.


A résztvevők létszáma: 20 osztrák és 20 magyar hallgató.

A kurzus vezetője Csire Márta.

További információk: marta.csire@univie.ac.at, tel.: +43 1 4277 43012 vagy https://finno-ugristik.univie.ac.at/studium/internationales/sommerkolleg-szombathely/