Szokefalvi-Nagy_Bela_Emlekerem_2020

Szőkefalvi-Nagy Béla Érem 2020

Franciszek Hugon Szafraniec emeritus professzor kapja a 21. Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet

Az SZTE Bolyai Intézetének Tanácsa

az Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) folyóirat szerkesztőbizottságának javaslatára

a Szőkefalvi-Nagy Béla Érmet 2020-ban

Franciszek Hugon Szafraniec

emeritus professzornak (Jagelló Egyetem, Krakkó, Lengyelország) ítélte oda.

 

A Szőkefalvi-Nagy Erzsébet által alapított díjat minden évben olyan kiváló matematikus kaphatja meg, aki az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban magas szintű publikációs tevékenységet folytatott. Franciszek Hugon Szafraniec a funkcionálanalízis és operátorelmélet területén ért el kiemelkedő eredményeket, az Acta Scientiarum Mathematicarum folyóiratban négy nagy hatású cikket publikált.


Franciszek_Hugon_Szafraniec

 

Szafraniec professzor matematikai munkássága témáit tekintve széles körű. PhD fokozatát 1968-ban szerezte a Jagelló Egyetemen a nemlineáris analízis területén. Érdeklődése ezután az operátorelmélet irányába fordult, az akkoriban egyik legaktuálisabb terület, a dilatációelmélet felé. Szőkefalvi-Nagy Béla híres Appendix-e (1955) alapvető hatást gyakorolt kutatásaira, és azokat máig inspirálja. Szafraniec professzor tudományos tevékenységére jellemző, hogy látszólag egymástól távol álló témák között talál összefüggéseket. Szőkefalvi-Nagy Béla általános dilatációs tétele számos olyan eredményének kiindulópontjáva, melyek túlmutatnak az operátorelméleten. Azon észrevétele, hogy a dilatációs tétel bizonyításában a reprodukáló magú Hilbert-terek (RKHS), mint eszköz már benne rejlettek, érdeklődését ezen elmélet iránt tovább fokozta, és annak kiemelkedő jelentőségű alkalmazásaihoz vezette komplex függvénytani, harmonikus analízisbeli és kvantumelmélethez kapcsolódó témákban. Szafraniec professzor négy cikket publikált az Acta Scientiarum Mathematicarum-ban, közülük kettő a dilatációelmélethez kapcsolódik. Egyik nagy hatású dolgozatára több mint 60 idézet született.


sznb_2020


A járványügyi helyzetre való tekintettel az ünnepélyes éremátadásra

és a díjazott előadására egy későbbi időpontban kerül sor.

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket