Pályázati kiírás az „Év információvédelmi dolgozata - 2024” cím elnyerésére

Napjainkban akár az üzleti, akár a magánéletben kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

Pályázat kiírója

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)

www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár


Pályázók köre - feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan

- nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette

- egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.).

Elbírálásnál előnyt jelent, ha

- az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.

Egyéb feltételek:

- a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2023. június 1. és 2024. június 30. között adták le, és azt 2024. július 15-ig sikeresen megvédték;

- egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2023. június 1. és 2024. június 30. között készítették el, és azt 2024. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével, lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen;

- egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2023. június 1. és 2024. június 30. között jelentették meg;

- a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy

az intézményi


Pályázat benyújtásának módja és határideje

Kérjük, hogy a pályázati anyagot a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére kizárólag elektronikusan, kereshető .pdf formátumban a titkar@hetpecset.hu címre küldjék meg! A pályázati anyagot papír alapon nem kell benyújtani.

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;

- záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető vagy a kiadó ajánlólevele;

- szakdolgozat vagy diplomadolgozat vagy tanulmány kereshető .pdf formátumban;

- a pályázó értesítési címe és elérhetősége.


A pályázatok beérkezési határideje: 2024. július 31.


Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.


Pályázat eredményének közzététele és díjazása

A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Szakdolgozat kategóriában” és egy díjat ad ki „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Diplomadolgozat kategóriában” és az „Év információvédelmi dolgozata - 2024” „Egyéb tanulmány” címmel. A pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó(k) nevét, munkájuknak címét és a képző intézmény, vagy kiadó nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.

A pályázatokat a pályázat kiírója 2024 augusztus 31-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a CXII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2024. szeptember 18-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkát, annak színvonala miatt nem tartja díjazásra érdemesnek, akkor az adott kategóriában nem ad ki díjat.


Egyéb

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik be pályamunka, vagy a beérkezett pályamunka szakmai értékelésekor nem éri el az pályázat odaítéléséhez szükséges minimális követelményt, úgy nem ad ki díjat a pályázati kiírás 6. pontjában megjelölt kategóriá(k)ban.


Budapest, 2024. március 20.


Gasparetz András

elnök