Idegennyelv-ismereti követelmények az SZTE TTIK szakjain

Karunk hallgatói számára a nemzeti felsőoktatási törvény módosításáról rendelkező 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez.

 

A 2022 decemberében elfogadott LIX. törvényben az Országgyűlés úgy rendelkezett, hogy az oklevél megszerzésének nem feltétele a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése.

A törvény a nyelvi kompetenciák megszerzésének és mérésének feladatát a felsőoktatási intézmények hatáskörébe sorolta át. Ez esetben az idegen nyelvi kompetenciák a szakhoz kapcsolódó szaknyelvi ismeret kialakítását jelentik.

Az idegennyelvi kompetenciák megszerzése az abszolutórium kiadásának feltétele.

 

1. Az SZTE TTIK jelenlegi végzős hallgatói számára nem kötelező a nyelvvizsga megszerzése az oklevél kiadásához.

2. Mentesülnek az idegen nyelvi kötelezettség teljesítése alól azon hallgatók, akik a 2022/2023-as tanév tavaszi, vagy a 2023/2024-es tanév őszi vagy tavaszi félévében szerzik meg abszolutóriumukat.

3. A tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévet megelőzően megkezdő hallgatók tanterve az idegen nyelvek ismerete szempontjából nem módosul, esetükben tehát sem jogszabályi, sem tantervi követelményként nem kerül meghatározásra idegen nyelv ismerete (kivéve, ha a tanterv már eddig is tartalmazott ilyet).

4. Tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben és azt követően megkezdő hallgatók számára a tanterv fogja rögzíteni a megszerzendő szakképzettség gyakorlásához szükséges idegen szaknyelvi ismeretet és megszerzésének módját.


A SZTE TTIK elkötelezett az idegen nyelvtudás szükségessége mellett, vallja, hogy az idegennyelvtudás meghatározó szerepet játszik hallgatóinak későbbi szakmai karrierjében, ezért Karunk továbbra is ösztönzi hallgatóit idegennyelv tudásuk megszerzésére/fejlesztésére.